Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 18.09.2017– w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 11.09. 2017 r. – w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 18.09.2017– w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 11.09. 2017 r. – w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 23.08.2017 r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 23.08.2017 r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 4.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.08.2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli wewnetrznych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego, naukowego lub artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego, naukowego lub artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.07.2017 r.w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla zadania pn. "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Siechnice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.07.2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.07.2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępn. do wychowania przedszkolnego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie zatwiedzenia sprawozdania finansowego Zespołu Poieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 w spr. ustalenia zakładowgo planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów - Święta Katarzyna droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Siechnicz dnia 20.06.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na ralizację zadań pub;icznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 60 2017 z dnia 11 maja 2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radwanicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 72 2017 Burmistrza Siechnic z dnia31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności orazużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych wobrębie Siechnice, g.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 72 2017 Burmistrza Siechnic z dnia31.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/312/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/311/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/326/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/325/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/324/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/322/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez (...) na naruszenie praworządności, interesów skarżącego oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy przez Burmistrza Siechnic w zakresie uniemożliwiania korzystania z działek w Zacharzycach zgodnie z ich przeznaczeniem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/323/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez (...) na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Burmistrza Siechnic w zakresie niepoświadczenia oświadczeń składanych przez obywateli albo podpisywania ich z adnotacją "poświadczam podpis"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/322/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez (...) na naruszenie praworządności, interesów skarżącego oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy przez Burmistrza Siechnic w zakresie uniemożliwiania korzystania z działek w Zacharzycach zgodnie z ich przeznaczeniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/320/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXIII/191/04 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnic oraz północną część obszaru Zębice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/321/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/320/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXIII/191/04 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnic oraz północną część obszaru Zębice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/319/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/318/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy Kasztanowej w Groblicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/317/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na opracowanie koncepcji wielowariantowej i PFU chodnika w Ozorzycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/316/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na wykonanie utwardzenia poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1939D-odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/314/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/315/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/314/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/313/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwała nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/312/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/311/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/310/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum przekształconym w ośmioletnią szkołę podstawową w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o wyborze oferty-M.Stanek-29.08.17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu z dnia 18 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 4.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.08.2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli wewnetrznych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Praca w Przedszkolu Sensorycznym w Świętej Katarzynie na stanowiska: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Pomoc Techniczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna