Rejestr zmian w biuletynie

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 61 2020 z dnia 29kwietnia 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 4.05.20 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” wraz z opracowaniem projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie z otawarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert 05052020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1943D w miejscowości Ozorzyce w zakresie chodnika”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 4.05.20 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej dla masztu telefoni P4 w Iwinach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI/224/20 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/221/20 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/222/20 w spawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/222/20 w spawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/223/20 w sprawie powołania doraznej komisji rady miejskiej ds statutu gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/220/20 w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Siechnice w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek do uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/219/20 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/220/20 w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Siechnice w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/219/20 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/217/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/216/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/215/20 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/214/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych KMP we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadnia publicznego pn.: „STOP NUDZIE II" złożona w trybie art. 19 a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienia 16 stacji telemetrycznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA DODATKOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zestawienie zmian w funduszu.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rachunek zysków i strat.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja dodatkowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik bilans.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 24kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 23kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach z podziałem na zadania : 1. Zadanie 1. Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej . 2. Zadanie 2. Wykonanie systemu oddymiania i konstrukcji pod klapę dymową wraz z wymianą stolarki drzwiowej p.poż. , oraz pozostałe prace wg projektu budowlano-wykonawczego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert 38 ..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inne informacje publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXIII/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXII/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXI/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia terenów publicznych na terenie Gminy Siechnice stanowiącego własność Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 247/4 Siechnice – 03.07.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar_robot.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyjaśnieniach 2904.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont mostu drogowego przez rzekę Zieloną w ciągu drogi gminnej ul. Starowiejska, m. Radwanice, gm. Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert 37 ..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inne informacje publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... następna