Rejestr zmian w biuletynie

03.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt oraz wolnożyjących kotów oraz ofiar zdarzeń losowych (np. wypadków komunikacyjnych) z terenu gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetugminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowegoOsoba odpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. " na "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, którew 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego-M. Świech"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę wsprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy SiechniceOsoba odpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. " na "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęciaWPF Gminy Siechnice -Osoba odp. M. Świech -"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiejw Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę wsprawie przyjęcia WPF Gminy Siechnice -Osoba odp. M. Świech -" na"Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia WPF GminySiechnice -Osoba odp. M. Świech "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/356/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, którew 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Osobaodpowiedzialna za treść: Michał Świech Wytworzenie informacji:28.12.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/355/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęciawieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice Osoba odpowiedzialna zatreść: Michał Świech Wytworzenie informacji: 28.12.2017 r. "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLIV/354/17 Rady Miejskiej w Siechnicachz Dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok2017 Gminy Siechnice - A. Dudek-Golińska-28.12"

02.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytuczasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytustałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie wyjazdu poza granice RzeczypospolitejPolskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza graniceRzeczypospolitej Polskiej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu czasowego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA RP
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zgłoszenie pobytu stałego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA RP
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Stawki podatku na 2018 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "kosztorysy ofertowe.zip"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik 1 A prognoza zużycia.zip"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu-ZadanieI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu-Zadanie II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o unieważnieniu-Zadanie III.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic gminnych, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu Zadanie IV.pdf"

29.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 150 z dnia 28.12.17 - AgataDudek-Golińska
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 150 z dnia 28.12.17 - AgataDudek-Golińska.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 150 z dnia 28.12.17 - AgataDudek-Golińska"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 150/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 150/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.12.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - zakup materiałów biurowych 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenia o wyniku zapytania ofertowego.pdf"

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna