Rejestr zmian w biuletynie

11.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych do katalogu Podatki i opłaty w menu przedmiotowym

01.07.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu e-Urząd do katalogu PORADNIK INTERESANTA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ePUAP do katalogu PORADNIK INTERESANTA w menu przedmiotowym

28.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych do katalogu Podatki i opłaty w menu przedmiotowym

27.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Postępowania o udzielenie zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna do katalogu GOPS / Pomoc Społeczna w menu podmiotowym

13.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wybory do Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r. do katalogu WYBORY i REFERENDA w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna