Rejestr zmian w biuletynie

30.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 18.09.2017– w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 11.09. 2017 r. – w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 18.09.2017– w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy na posiedzeniu w dniu 11.09. 2017 r. – w Urzędzie Miejskim godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 23.08.2017 r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 23.08.2017 r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 4.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.08.2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli wewnetrznych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego, naukowego lub artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego, naukowego lub artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.07.2017 r.w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla zadania pn. "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Siechnice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.07.2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.07.2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępn. do wychowania przedszkolnego"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie zatwiedzenia sprawozdania finansowego Zespołu Poieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 w spr. ustalenia zakładowgo planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów - Święta Katarzyna droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Siechnicz dnia 20.06.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na ralizację zadań pub;icznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 60 2017 z dnia 11 maja 2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radwanicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 72 2017 Burmistrza Siechnic z dnia31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności orazużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych wobrębie Siechnice, g.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 72 2017 Burmistrza Siechnic z dnia31.05.2017 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.05.2017 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/312/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/311/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/326/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/325/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/324/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/322/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez (...) na naruszenie praworządności, interesów skarżącego oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy przez Burmistrza Siechnic w zakresie uniemożliwiania korzystania z działek w Zacharzycach zgodnie z ich przeznaczeniem
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/323/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez (...) na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Burmistrza Siechnic w zakresie niepoświadczenia oświadczeń składanych przez obywateli albo podpisywania ich z adnotacją "poświadczam podpis"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/322/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez (...) na naruszenie praworządności, interesów skarżącego oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy przez Burmistrza Siechnic w zakresie uniemożliwiania korzystania z działek w Zacharzycach zgodnie z ich przeznaczeniem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/320/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXIII/191/04 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnic oraz północną część obszaru Zębice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/321/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XL/320/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXIII/191/04 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnic oraz północną część obszaru Zębice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/319/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/318/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy Kasztanowej w Groblicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/317/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na opracowanie koncepcji wielowariantowej i PFU chodnika w Ozorzycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/316/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na wykonanie utwardzenia poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1939D-odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/314/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/315/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/314/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/313/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwała nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/312/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/311/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XL/310/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum przekształconym w ośmioletnią szkołę podstawową w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o wyborze oferty-M.Stanek-29.08.17.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu z dnia 18 sierpnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 4.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.08.2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli wewnetrznych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Praca w Przedszkolu Sensorycznym w Świętej Katarzynie na stanowiska: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Pomoc Techniczna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna