Rejestr zmian w biuletynie

15.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 0,3 etatu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 0,3 etatu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 24.04.2017 r. godz. 17:30; Temat: Dyskusja i zapoznanie się z dokumentacją planistyczną: 1) mpzp Radomierzyce "C", 2) mpzp Św. Katarzyna ul. Łękowa, 3) studium Groblice rej. ul. Łąkowej i Kotowickiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 03.04.2017 r. godz. 17:30; Temat: zagospodarowanie Żernik Wrocławskich kontynuacja, mpzp Żerniki - mpzp Żerniki Wrocławskie "G" oraz dyskusja E,F,B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 27.03.2017 r. godz. 17:30; Temat: zagospodarowanie Żernik Wrocławskich kontynuacja, mpzp Żerniki - mpzp Żerniki Wrocławskie "G" oraz dyskusja E,F,B
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 23.03.2017 r. godz. 17:00 (spotkanie komisji odbędzie się w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich) Temat: zagospodarowanie Żernik Wrocławskich kontynuacja, mpzp w Iwinach B - Brochówka
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego – DO AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH CELEM NABYCIA GRUNTÓW ROLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 26/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.03.2017 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Siechnicach dz. nr 247/2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 247/2 obręb Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dz. nr 247/2 obręb Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji sanitarnych w Wydziale Inwestycyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 01.03.2017 w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowonej położonej w obrębie Zębice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.02.2017 w s[rawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych udzielanych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 22.02.2017 r. w sprawie kupna dwóch lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Siechnice przeznaczonych do oddania w najem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 15.02.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 13.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Siechnice nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy we Wrocławiu, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 35/5 o powierzchni 0,0745 ha, obręb Wysoka gmina Kobierzyce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.01.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 25.01.2017 r. w sprawie określenia procedury ustalenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny, stanowiącej podstawę do naliczenia dotacji dla niepublicznych szkół w których zorganizowano odział przedszkolny, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i niebędące jednostką samorządu terytorialnego osoby prawne na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji dokumentów dla projektu "regionalny Program Energetyki Prosumensckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na talka 2014 -2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 20.01.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na ternie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanych ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.01.2017 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 17.01.2017 r. zmieniające załącznik do Zarządzeni nr 125/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.01.2017 r. w sprawie opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.01.2017 r. w sprawie opracowanie planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego w Siechnicach na rok 2017 oraz informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice na rok 2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 2/2017 z Burmistrza Siechnic z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji dokumentów dla projektu "regionalny Program Energetyki Prosumensckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na talka 2014 -2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.01.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnej na ternie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych" dofinansowanych ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie ws robót budowlanych na ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Bzowej w Radwanicach” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Bzowej w Radwanicach” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna