Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siechnice”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siechnice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siechnice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siechnice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Siechnice”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - wykonanie projektu czterech przystanków: dwóch przy ul. Krasińskiego w Ozorzycach i dwóch przy ul. Głównej w Bogusławicach, droga powiatowa nr 1943D w Ozorzycach i Bogusławicach gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konkurs na Dyrektora Centrum Kultury w Siechnicach 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - SP Siechnice - Codziennie sprzątanie pomieszczeń w szkole
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie opisowe za I półrocze roku 2016 -wydatki.doc"
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan dochodów i wydatków 2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półroczeroku 2016 - dochody.doc"
Dotyczy dokumentu:
Kontrole 2014
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach dotyczące działalności GOPS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach dotyczące działalności GOPS
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA WS REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJDLA UCZNIÓW.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REJESTR ZARZĄDZEŃ KIEROWNIKA 2015
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SIECHNICE 2016-2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 2015-2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 2015-2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2016-2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Akacjowej w Biestrzykowie w zakresie budowy chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego od ul. Kalinowej do ul. Lipowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ul. Akacjowej w Biestrzykowie w zakresie budowy chodnika w granicach istniejącego pasa drogowego od ul. Kalinowej do ul. Lipowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie bezinwazyjnego osuszenia zawilgoconych murów budynku Centrum Kultury w Świętej Katarzynie przy ulicy Głównej 82
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
5.12.2016 r. godz. 17:00 - Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI/202/09 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI/202/09 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI/202/09 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzeń nauczycieli oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna