Rejestr zmian w biuletynie

06.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach przy ul. Miodowej 12
Treść zmiany:
Dodano załącznik "dokumentacja 46_2020.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt umowy _42 - zad. 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 42-projekt umowy zad. 1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Iwinach przy ul. Miodowej 12
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.: Remont ul. Pogodnej w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb -N I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb- NDS I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z I kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa 400 szt. worków do podlewania drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejoferty_400 worków.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wprowadzonych zmianch 05.05.2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 61 2020 z dnia 29kwietnia 2020 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 4.05.20 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny” wraz z opracowaniem projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz STWIORB
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie z otawarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert 05052020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1943D w miejscowości Ozorzyce w zakresie chodnika”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 63/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 4.05.20 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej dla masztu telefoni P4 w Iwinach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXVI/224/20 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.05.2020

Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Zarządzeń Kierownika 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rejestr Zarządzeń 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/221/20 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/222/20 w spawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/222/20 w spawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/223/20 w sprawie powołania doraznej komisji rady miejskiej ds statutu gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/220/20 w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Siechnice w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek do uchwały.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/219/20 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/220/20 w sprawie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Siechnice w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/219/20 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/217/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu dolnośląskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/218/20 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę lub wymianę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/216/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/215/20 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXV/214/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych KMP we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadnia publicznego pn.: „STOP NUDZIE II" złożona w trybie art. 19 a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienia 16 stacji telemetrycznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA DODATKOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zestawienie zmian w funduszu.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rachunek zysków i strat.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja dodatkowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik bilans.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 24kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 23kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach z podziałem na zadania : 1. Zadanie 1. Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej . 2. Zadanie 2. Wykonanie systemu oddymiania i konstrukcji pod klapę dymową wraz z wymianą stolarki drzwiowej p.poż. , oraz pozostałe prace wg projektu budowlano-wykonawczego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert 38 ..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inne informacje publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXIII/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXII/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXI/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia terenów publicznych na terenie Gminy Siechnice stanowiącego własność Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 247/4 Siechnice – 03.07.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna