Rejestr zmian w biuletynie

28.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sulęcin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Radwanice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sulimów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za I kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie PKP o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dz. nr 9/4 obręb Prawocin, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/284/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bogusławicach w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/281/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/283/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/282/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/281/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/280/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Siechnice - Zachód III, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/279/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin - Szostakowice w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu aktywności obejmującej zachodnią część obrębu Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie sprzeciwu zapowiadanym zmianom prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości w wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienie Gminy Siechnice do Związku Miast Polskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienie Gminy Siechnice do Związku Miast Polskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/275 Rady Miejskiej w Siechnicach zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/274/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 8.05.2017 r. godz. 17:30; Temat: spotkanie z projektantami mpzp – Żernik Wr. – teren G, E, F, B I wykonawcami analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Siechnice, bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz oceny aktualności studium
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVII/275/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Usługi deratyzacji terenów i obiektów gminnych w Zacharzycach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVI/17 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXV/17 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 lutego 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIV/17 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 stycznia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna