Rejestr zmian w biuletynie

27.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 113/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka Gminy Siechnice w okresie od 01.11.2017 r. do 31.08.2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie wyników - II edycja - żłobki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zmieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedzkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice - rok szkolny 2017/2018 - edycja II
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja na stronę - wyniki przedszkola.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 125/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka na terenie Gminy Siechnice dla dzieci mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 124/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice - rok szkolny 2017/2018 - edycja II"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podatku od środków transportowych oraz ulg uznaniowych w spłacie należności w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podatku od środków transportowych oraz ulg uznaniowych w spłacie należności w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podatku od środków transportowych oraz ulg uznaniowych w spłacie należności w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o naborze.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko podatku od środków transportowych oraz ulg uznaniowych w spłacie należności w Wydziale Finansowo-Księgowym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o naborze.pdf"

26.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko księgowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Księgowy-Umowa zlecenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko księgowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Konkurs na stanowisko GKsięgowej - umowa opracę.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko księgowego w Przedszkolu Samorządowym w Siechnicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Konkurs na stanowisko GKsięgowej.docx
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko księgowego w Przedszkolu Samorządowym w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Konkurs na stanowisko GKsięgowej - umowa opracę.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko księgowego w Przedszkolu Samorządowym w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Księgowy-Umowa zlecenie.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko księgowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Konkurs na stanowisko GKsięgowej.docx
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko księgowego w Przedszkolu Samorządowym w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniugospodarstwa rolnego.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniugospodarstwa rolnego (rodzice_teściowie).docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przystanku w Radomierzycach, droga powiatowa nr 1935D w Radomierzycach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie przystanku w Radomierzycach, droga powiatowa nr 1935D w Radomierzycach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualne_logo_25_10_2017_IPU.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "aktualny_logo_ druk oferty 25.10.2017.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Aktualny_logo_25.10.2017_opis przedmiotuzamówienia-1A.docx"
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADWANICACH, GMINA SIECHNICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert ul. Broniewskiego IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie dotyczy naboru na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania za III kwartał 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice w podziale na dwa zadania:Zadanie I: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (internet stacjonarny) dla potrzeb Gminy Siechnice;Zadanie II: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostęp do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-Usługitelekomunikacyjne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice w podziale na dwa zadania:Zadanie I: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (internet stacjonarny) dla potrzeb Gminy Siechnice;Zadanie II: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostęp do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo zmiany-usługi telekomunikacyjne.pdf"

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna