Rejestr zmian w biuletynie

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "128 Radwanice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "129 Żerniki Wrocławskie.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "130 Święta Katarzyna.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "113 Biestrzyków-Radomierzyce.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "114 Bogusławice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "115 Groblice-Durok.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "116 Grodziszów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "117 Iwiny.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "118 Kotowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "119 Łukaszowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "120 Mokry Dwór.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "121 Ozorzyce.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122 Smardzów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "123 Sulimów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "124 Sulęcin-Szostakowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "125 Trestno-Blizanowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "126 Zacharzyce.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "127 Zębice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja: 25 kwietnia 2019 r. godz. 8.00 - Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIECHNICE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIECHNICE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Koreferat dla projektu wykonawczego pn. : „Zbiornik wielofunkcyjny w Smardzowie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Koreferat dla projektu wykonawczego pn. : „Zbiornik wielofunkcyjny w Smardzowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe -koreferat zb. Smardzów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ocena przepustowości hydraulicznej cieku Koci Rów na odcinku od km 2+970 do km 5+205 w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytanie ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ocena przepustowości hydraulicznej cieku Koci Rów na odcinku od km 2+970 do km 5+205 w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe- Koci Rów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 29.2019 z dnia 29.03 2019 r.zmieniające uchwałę budżetową.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 67.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "67.pdf"

02.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzace działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzace działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/80/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (...) z dnia 22.01.2019 r. na działalnośc Burmistrza Siechnic dotyczącej zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmianiająca uchwałę w sprawie organizacji wyborów do Rad Osiedli i Rady Mieszkańców Siechnic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/77/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utrzymnie i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/76/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zamieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zębice dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy B. Prusa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Siechnice - Centrum III, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/74/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu szkoły podstawowej w Radwanicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zasad udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekztałcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wrocław na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/71/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Iwinach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę skrzyżowania w pasie drogi powiatowej ul. Kosciuszki z ul. Miodową w Iwinach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/69/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na projekt i budowę I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu poprzez opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/66/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowdzania ścieków na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klucz publiczny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klucz postępowania.pdf
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 172 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "klucz postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik klucz postępowania.docx
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siechnice za rok 2018 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Siechnice za rok 2018 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 28.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o udzielenie doracji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 25.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego - rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 18.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 20.03.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 14.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia diet czonków komisji wyborczych w wyborach do Rad Osiedli i Rady Mieszkańców Siechnic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 18.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dokonującej zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 15.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 14.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia diet czonków komisji wyborczych w wyborach do Rad Osiedli i Rady Mieszkańców Siechnic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 15.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące działalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin ZFŚS SP 1 Siechnice 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 05.03.2019 r. w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Rad Osiedli i Rady Mieszkańców Siechnic
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 05.03.2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 05.03.2019 r. w sprawie ustalenia diet dla członków komisji wyborczych w wyborach do Rad Osiedli i Rady Mieszkańców Siechnic
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 28.02.2019 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ocena przepustowości hydraulicznej cieku Koci Rów na odcinku od km 2+970 do km 5+205 w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Koreferat dla projektu wykonawczego pn. : „Zbiornik wielofunkcyjny w Smardzowie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o nie przeprowadzaniu głosowania w okręgach wyborczych, gdzie liczba kandydatów na radych jest równa lub mniejsza od liczby mandatów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin-Szostakowice w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin-Szostakowice w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań geotechnicznych, określających warunki gruntowo-wodne dla dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice z podziałem na zadania: Zadanie 1. Ulica Polna, miejscowość Groblice Zadanie 2. Ulica Pogodna, miejscowość Iwiny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół zamówienia publicznego badaniageotechniczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie badań geotechnicznych, określających warunki gruntowo-wodne dla dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice z podziałem na zadania: Zadanie 1. Ulica Polna, miejscowość Groblice Zadanie 2. Ulica Pogodna, miejscowość Iwiny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert , badania geotechniczne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna