Rejestr zmian w biuletynie

30.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Oferta na realizację zadnia publicznego pn.: „STOP NUDZIE II" złożona w trybie art. 19 a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż 16 telemetrycznych stacji monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Siechnice wraz z transmisją i wizualizacją danych pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wyjaśnienia 16 stacji telemetrycznych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA DODATKOWA.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zestawienie zmian w funduszu.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik rachunek zysków i strat.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja dodatkowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DODATKOWA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "BILANS 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BILANS 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik bilans.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 24kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 23kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach z podziałem na zadania : 1. Zadanie 1. Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej . 2. Zadanie 2. Wykonanie systemu oddymiania i konstrukcji pod klapę dymową wraz z wymianą stolarki drzwiowej p.poż. , oraz pozostałe prace wg projektu budowlano-wykonawczego.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert 38 ..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inne informacje publiczne
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie 2019.pdf
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXIII/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXII/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 marca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół sesji nr XXI/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia terenów publicznych na terenie Gminy Siechnice stanowiącego własność Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 247/4 Siechnice – 03.07.2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

29.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedmiar_robot.zip"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 przy ul. Opolskiej – etap I w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyjaśnieniach 2904.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont mostu drogowego przez rzekę Zieloną w ciągu drogi gminnej ul. Starowiejska, m. Radwanice, gm. Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert 37 ..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Inne informacje publiczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXV.215.20 RM w Siechnicach z dnia 24kwietnia 2020 r. zmieniajaca uchwale budzetowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXV/216/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Burmistrza Nr 57 2020 z dnia 24kwietnia 20 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020 GminySiechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna w podziale na zadania: Zadanie 1: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice Zadanie 2: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o unieważnieniu - Zadanie 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna w podziale na zadania: Zadanie 1: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice Zadanie 2: Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z budową węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o unieważnieniu - Zadanie 1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.04.2020

Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa siatki leśnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DO WSZYSTKICH ZAPYTAŃ załącznik do SIWZ klauzulaRODO.docx"
Dotyczy dokumentu:
zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.39.2019 z 24.05.19 dot. centrów przesiadkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odp.39.pdf"

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna