Rejestr zmian w biuletynie

24.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania oraz urządzeń biurowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice – rok szkolny 2021/2022.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice – rok szkolny 2021/2022.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert_wychowanieprzedszkolne.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice – rok szkolny 2021/2022.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie_wersja_doc.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice – rok szkolny 2021/2022.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice – rok szkolny 2021/2022.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 2 do ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice – rok szkolny 2021/2022.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 3 do ogłoszenia.doc"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nr 2_Zmiana dokumentacji projektowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja nr 2_Zmiana dokumentacjiprojektowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą: „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice – rok szkolny 2021/2022.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nr 2_Zmiana dokumentacji projektowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 28 2021 z dnia 19 lutego 2021 r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie Burmistrza Nr 28 2021 z dnia 19 lutego2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/321 /21 z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające uchwałę budżetowa na rok 2021 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik RODO do umowy.doc"
Dotyczy dokumentu:
Sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 4a cz.1 - obmiar Placu ratuszowego.png"
Dotyczy dokumentu:
Sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik 4a cz.2 - obmiar Placu Ratuszowego.png"
Dotyczy dokumentu:
Sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na rok 2021
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/322/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmiany WPF
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/322/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmiany WPF
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII.322.21 Rady Miejskiej wSiechnicach z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/322/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmiany WPF
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Iwiny Magnoliowa - pas drogowy szkic.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "210217_odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "210217_odpowiedzi.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O WYNIKU NABORU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 203/2020 BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania spółce Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prbn022308300_4_20.xls"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prbz022308300_4_20.xls"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-PDP IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-ST IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-UZ IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Strzelińska w Żernikach Wrocławskich do miejscowości Smardzów, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalącznik do SWD Projekt Umowy 17022021.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Strzelińska w Żernikach Wrocławskich do miejscowości Smardzów, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedłużenie terminu składania ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedłużenie terminu składania ofert (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nr 1 Zmiana SWZ i druku OFERTY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nr 1 Zmiana SWZ i druku Oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FORMULARZ OFERTY - ZMIANA 17.02.2021.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie 19 szt. audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna