Rejestr zmian w biuletynie

24.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Burmistrza Siechnic w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice, oraz uchwały nr XXXIX/302/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały nr XLI/262/13 z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/299/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice w podziale na dwa zadania:Zadanie I: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (internet stacjonarny) dla potrzeb Gminy Siechnice;Zadanie II: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostęp do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty zadanie I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Gminy Siechnice na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa - Projekt
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Gminy Siechnice na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt budżetu Gminy Siechnice na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 135/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 22.11.2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla dotacji celowej na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkołach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach, ul. A. Mickiewicza 16
Treść zmiany:
Usunięto załącznik informacja o wyniku naboru_TARCZEWSKA.doc
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach, ul. A. Mickiewicza 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru.doc"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Samorządowego Żłobka w Siechnicach, ul. A. Mickiewicza 16
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru_TARCZEWSKA.doc"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "aktualny druk oferty rozbudowa remizy OSP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IPU Rozbudowa remizy OSP.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich odcinki od ul. Kolejowej do ul. Długosza: dn 300 pomiędzy studniami D12-D13-D14-D15-D16-D18
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana treści zapytania.pdf"

23.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów placów zabaw na terenie gminy Siechnice - kontrola coroczna główna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów placów zabaw na terenie gminy Siechnice - kontrola coroczna główna (II)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Monika Klujew oświadczenie majątkowe w trakcie2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Urszula Chomicz oświadczenie majątkowe w trakcie2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja w sprawie dostępu do placówek oświatowych przez mieszkańców Gminy wraz z załączonym wydrukiem wyroku WSA w Poznaniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 30 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "materiały.zip"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 30 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Porządki obrad 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 30 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Usunięto załącznik materiały.zip
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 30 listopada 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADWANICACH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert ul. Broniewskiego wRadwanicach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 22.11.2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu Aktywna Tablica z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdjęcia 2.zip"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OSP dokumentacja.zip"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zdjęcia 1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. „ Remont ul. Stefana Batorego w miejscowości Mokry Dwór, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Poprawa bazy lokalowej OSP w Siechnicach. Rozbudowa remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Siechnice przy ul. Piastów Śląskich (dawniej Generała Świerczewskiego)”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż lanp hybrydowych w miejscowości Bogusławice na skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Lipową i Dębową
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup infrastruktury sprzętowej, portalu, oprogramowania, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice w ramach zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II w podziale na dwa zadania: Zadanie I – Zakup oraz dostawa sprzętu; Zadanie II – Wdrożenie e-usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu-Zadanie I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zakup infrastruktury sprzętowej, portalu, oprogramowania, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice w ramach zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II w podziale na dwa zadania: Zadanie I – Zakup oraz dostawa sprzętu; Zadanie II – Wdrożenie e-usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu - Zadanie II.pdf"

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna