Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem 1580 szt. sadzonek kwiatów w gatunku bratek ogrodowy (Viola x wittrockiana)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektu oświatowo – sportowego w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarz. nr 15.2018 z 07.02 r. w sprawie opracowaniaplanu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych odrębnymi ustawami.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 16.2018 Burmistrza Siechnic z dnia08 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 GminySiechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarz. nr 14.2018 z dnia 7.02 2018 r. opracowanieplanu finansowego Urzędu Miejskiego oraz informacji o ostatecznychkwotach dochodów i wydatków jednosti.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarz. nr 14.2018 z dnia 7.02 2018 r. opracowanieplanu finansowego Urzędu Miejskiego oraz informacji o ostatecznychkwotach dochodów i wydatków jednostki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarz. nr 14.2018 z dnia 7.02 2018 r. opracowanieplanu finansowego Urzędu Miejskiego oraz informacji o ostatecznychkwotach dochodów i wydatków jednosti.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 162018 Burmistrza Siechnic z dnia08 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 GminySiechnice.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 162018 Burmistrza Siechnic z dnia 08lutego 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 GminySiechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Budżet 2018.zip"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLVI.382.18 Rady Miejskiej w Siechnicachz dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok2018 Gminy Siechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XLVII.389.18 Rady Miejskiej wSiechnicach z dnia 1 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetowąna rok 2018 Gminy Siechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinie RIO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicy Wierzbowej w Sulęcinie ETAP I, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "poprawienie omyłki.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 05.03.2018 r.w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrebie Święta Katarzyn, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. nr 553/5 Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wykaz - sprzedaż bezprzetargowa dz. nr 553_5Święta Katarzyna.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. nr 553/5 Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz - sprzedaż bezprzetargowa dz. nr 553_5 Św.Katarzyna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – dz. nr 553/5 Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące działalności
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut SP nr1 w Siechnicach.pdf
Dotyczy dokumentu:
Informacje dotyczące działalności
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut SP nr1 w Siechnicach.pdf"

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn.: Wykonanie remontu ulicy: Wesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie, Morelowej w Zacharzycach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert-Inspektor nadzoru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa 500 szt. drewnianych palików do palikowania drzewek o wymiarach 7 cm x 250 cm oraz 3000 szt. rygli poprzecznych (tzw. połówek) do stabilizacji palików pionowych o wymiarach 6 cm x 60 cm. Rygle powinny być spakowane po 50 szt.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa 500 szt. drewnianych palików do palikowania drzewek o wymiarach 7 cm x 250 cm oraz 3000 szt. rygli poprzecznych (tzw. połówek) do stabilizacji palików pionowych o wymiarach 6 cm x 60 cm. Rygle powinny być spakowane po 50 szt.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dn. 20.02.2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Wiosennej w Żernikach Wrocławskich”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na 2018 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "POLAN POSTEPOWAŃ O UDZELWNIW ZAMÓWIEŃPUBLICZNYCH W 2018 R.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na 2018 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na 2018 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PLAN ZAMÓWIEŃ 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Wesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie i Morelowej w Zacharzycach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty-Zadanie 1 ul. Wesoła wSmardzowie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Wesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie i Morelowej w Zacharzycach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze oferty-zadanie 3 ul. Morelowaw Zacharzycach.pdf"

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "sprostowanie z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert-ul. Krótka i ul.Broniewskiego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 23.02.2018 r.w sprawie zbycia w drodze zmiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrebie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicy Wierzbowej w Sulęcinie ETAP I, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DOKUMENTACJA.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicy Wierzbowej w Sulęcinie ETAP I, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan postępowań na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Zamówień 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Drugi nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Drugi nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 383.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uvhwala.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/387/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "387 zal.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/388/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie skargi złożonej przez panią (...) na biurokratyczne i niemerytoryczne załatwianie sprawy skarżącej Burmistrza Siechnic, dotyczącej progu spowalniajacego wybudowanego na wysokości budynku jednorodzinnego przy ul. Szkolnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/386/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/387/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/385/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w spraiw uchwalnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/384/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług sportu obejmującego działkę nr 35/2 położoną w obrębie Groblice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/382/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dotycząca wydania decyzji dot. Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 395
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie ofert"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla zadania inwestycyjnego "Projekt i budowa I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach - pomoc rzeczowa" wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert-Ozorzyce.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektu oświatowo – sportowego w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert-budowa szkoły wKotowicach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice – os. Jarzębinowe Groblice w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe wzdłuż drogi krajowej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert-Groblice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. Remonty kapitalne i bieżące ujęte w planie finansowym Wydziału Komunalnego Gminy Siechnice w 2018 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany – dz. nr 281/49 i 281/124 Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/382/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania organizacji opieki w formie żłobka do lat 3.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania organizacji opieki w formie żłobka do lat 3.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1, załącznika nr 2 i załącznika nr 3 do zarządzenia nr 4/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące sziałalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... następna