Rejestr zmian w biuletynie

24.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja 185 drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszejofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pielęgnacja 185 drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_pielęgnacja drzew wiosna 2021.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. wycinki drzew i gospodarowania zielenią
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja złożona przez 44 mieszkańców Zębic (wpływ do Urzędu dn. 12.02.21 r.)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja złożona przez 44 mieszkańców Zębic (wpływ do Urzędu dn. 12.02.21 r.)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLVI/383/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr XLVI38318 Rady Miejskiej w Siechnicach zdnia 22 lutego 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu i publikacji ogłoszenia prasowego w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedłużenie terminu składania ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na zaprojektowaniu i publikacji ogłoszenia prasowego w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych”. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedłużenie terminu składani ofert BFZ.pdf"

23.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do postępowania.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/322/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmiany WPF
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/322/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmiany WPF
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXXVIII.322.21 Rady Miejskiej wSiechnicach z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmiany WPF.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/322/21 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.02.2021 r. w sprawie zmiany WPF
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Iwiny Magnoliowa - pas drogowy szkic.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "210217_odpowiedzi.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej szerokości 4,5 m, długości 160 m na działkach nr 140/1, 138/8, 140/26, 140/28, 136/18, 139/12, obręb Iwiny, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "210217_odpowiedzi.docx"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o wyniku naboru.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Dodano załącznik "INFORMACJA O WYNIKU NABORU.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds świadczeń rodzinnych - umowa na zastępstwo
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyniku naboru.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 203/2020 BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania spółce Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prbn022308300_4_20.xls"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "prbz022308300_4_20.xls"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27S IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28S IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-PDP IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-ST IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-UZ IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z IV kw 2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.02.2021

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Strzelińska w Żernikach Wrocławskich do miejscowości Smardzów, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zalącznik do SWD Projekt Umowy 17022021.docx"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Strzelińska w Żernikach Wrocławskich do miejscowości Smardzów, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedłużenie terminu składania ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Przedłużenie terminu składania ofert (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Okresowe przeglądy, serwis systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obiektach na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nr 1 Zmiana SWZ i druku OFERTY.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja nr 1 Zmiana SWZ i druku Oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FORMULARZ OFERTY - ZMIANA 17.02.2021.docx"
Dotyczy dokumentu:
Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie 19 szt. audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna