Rejestr zmian w biuletynie

08.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko audytora wewnętrznego w wymiarze 0,3 etatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych i Umów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko ds. umów w Biurze Zamówień Publicznych i umów - UMOWA NA ZASTĘPSTWO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Jednostki gminne i oświatowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic, Zastępca Burmistrza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/254/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych RP z terenu Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/253/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2017 r. w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/252/16 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie planu pracy Komisji Gospodarczej i rozwoju Gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/251/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/250/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2016 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.01.2017 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz spadkobierców po zmarłej Urszuli Wojnarowicz, w udziale 6/64 części, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie, prawa własności nieruchomości położonej w gminie Siechnice: dz. nr 234/2 i 234/4 obręb Iwiny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/243/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/242/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/246/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/245/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie w rejonie centrum miejscowości, gmina Siechnice - etap I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/244/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie niepieniężnego wkładu (aportu) do Sicienieckiej Inwestycyjnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w calu objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIII/249/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 29.12.2016 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/241/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r.zmieniające uchwałę budżetową na rok 2016 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/240/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/239/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25.08.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum oraz udzielenie odpowiedzi na skargę
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/238/16 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/237/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/236/16 Rada Miejska w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie złożenia skargi złożonej przez Radę Osiedla Radwanice na bezczynność Burmistrza Siechnic w zakresie braku odpowiedzi na pisma kierowane do Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/235/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Gminnej w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/234/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącą własnością Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/232/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Prawocin, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/231/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XII/68/15 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów Radwanice, Siechnice, Prawocin, Zębice oraz obrębu Grodziszów, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz publicznym przedszkolom, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXII/229/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Siechnice na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz karta informacyjna przedsięwzięcia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 06.03.2017 r. godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 15.02.2017 r. godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej - 13.02.2017 r. godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 6.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działalności pożytku publicznego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zadanie I: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie II: Świadczenie usług dostępu do sieci internetu dla potrzeb Gminy Siechnice; Zadanie III: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostępu do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przegląd 5 letni placów zabaw na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/25/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24.01.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXIII/248/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice oraz nr XXXIII/247/16 z dnia 29.12.2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/25/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24.01.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXIII/248/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice oraz nr XXXIII/247/16 z dnia 29.12.2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/25/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24.01.2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXIII/248/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice oraz nr XXXIII/247/16 z dnia 29.12.2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr V/24/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24.01.2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania budżetu Gminy Siechnice przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXIII/247/16 z dnia 29.12.2016 r. - Uchwała budżetowa na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Nr WPR.6220.8.14.2016.JG o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nr WPR.6220.8.13.2016.JG o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i WLZ”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

02.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawowania nadzoru inwestorskiego wielobranżowego dla zadania: „Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Sprawowania nadzoru inwestorskiego wielobranżowego dla zadania: „Wykonanie etapu II budowy ulicy Henryka III w Siechnicach oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Siechnicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXX/16 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 października 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie balustrady z stali nierdzewnej na klatce schodowej przy wejściu głównym w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa i przebudowy ulicy Bzowej w Radwanicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV/258/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.01.2017 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV/257/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.01.2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów obwodów dla szkół podstawowych w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV/256/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.01.2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Żerniki wrocławskie - Teren Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Strzelińskiej, gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIV/255/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26.01.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Żerniki Wrocławskie - Teren Aktywności Gospodarczej w rejonie ul. Strzelińskiej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna