Rejestr zmian w biuletynie

08.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXXIX/297/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Siechnic za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 66 2017 w sprawie zatwierdzeniakonkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im Św. JanaPawła II w Siechnicach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 67 2017 w sprawie zatwierdzeniakonkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. MikołajaKopernika w Siechnicach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 69 2017 w sprawie zatwierdzeniakonkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. JadwigiŚląskiej w Żernikach Wrocławskich.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 70 2017 w sprawie zatwierdzeniakonkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy wRadwanicach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 68 2017 w sprawie zatwierdzeniakonkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. wSiechnicach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.06.08 Załącznik nr 1 Szczegółowy OPZ -piasek na plażę zbiornika retencyjnego w Siechnicach.doc"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.06.08 Załącznik nr 1A zbiornikSiechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.06.08 Załącznik nr 2 Druk OFERTA ZbiornikSiechnice plaża.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.06.08 Załącznik nr 3 zbiornik Siechniceplaża warunki.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2017.06.08 Zapytanie ofertowe-piasek dla zbiornikaSiechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 Siechnice zbiornik plaża istotnepostanowienia umowy.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 5 Zdjęcia zbiornika Siechnice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 6 Projekt zbiornika Siechnice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2017.06.08 Załącznik nr 1A zbiornikSiechnice.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 2017.06.08 Załącznik nr 1 Szczegółowy OPZ -piasek na plażę zbiornika retencyjnego w Siechnicach.doc
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik nr 6 Projekt zbiornika Siechnice.zip
Dotyczy dokumentu:
Wymiana piasku na plaży piaszczystej na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym (działka nr 542/57 obręb Siechnice), Gmina Siechnice, Powiat Wrocławski.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siechnice sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie nadanie imienia Przedszkolu w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Treren "B" dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu rezerwacji i wynajmu obiektów sportowych z terenu Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności oraz poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmainy nazwy ulicy w Smardzowie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Treren "B" dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie nadanie imienia Przedszkolu w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu rezerwacji i wynajmu obiektów sportowych z terenu Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie nadanie imienia Przedszkolu w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie PTR rewitalizacji budynku Szkoły Podstawowej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 70/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 66/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 67/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 65/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 63/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.05.2017 r. zamieniające Zarządzenie Nr 58 2017 w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instytucji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice-budowa multimodalnych centrów przesiadkowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 16.05.2017 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostepności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunakch takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.05.2017 r. w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla programu resortowego pn. Maluch plus 2017 na realizację zadań gminy w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH Plus" 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 61/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.05.2017 r. w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych 8 Gmin Zarządzenie Nr 61 2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.05.2017 r. w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołeki, Jordanowa Ślaskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.05.2017 w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla zadania Rozbudowa ul. Henryka III (etam II) na odcinku od 0+415,0 do 0+845,0 km oraz ul. Sienkiewicza na odcinku 0+000 do 0+578,48 w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 60/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.05.2017 w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla zadania Rozbudowa ul. Henryka III (etam II) na odcinku od 0+415,0 do 0+845,0 km oraz ul. Sienkiewicza na odcinku 0+000 do 0+578,48 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 58/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 9 z dnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice-budowa multimodalych centrów przesiadkowych"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Siechnice z dnia 5 maja 2017 w spr. zasad organizacji bezpłatnego dowozu i opieki zapewnianych przez Gminę Siechnice dzieciom
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ustal. zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dok. do dla projektu pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2017 roku"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 52/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28.04.2017 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku - II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 51/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28.04.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 28.04.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego im. Św. Jana Pawła II w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 26.04.2017 zmieniające uchwałę budżetowoą na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 17 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2016 z dnia 20.04.2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Opracowanie Projektu rewitalizacji dla Gminy Siechnice" współfinansowanego ze srodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 44/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.04.2017 w sprawie objęcia udziału w Spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 43/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.04.2017 w sprawie sprzedazy nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 14 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 42/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 11.04.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 41/2017 w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Siechnicach w dniu 14 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 40/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz obiegu dokumentów dla projektu partnerskiego Gminy Siechnice i PKP PKL S.A. pn. "Dostosowanie lini kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego w Iwinach" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślaskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2017 w sparwie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Siechnic dla zawodników za osiągnięcia w współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 10.04.2017 w sparwie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Siechnic dla zawodników za osiągnięcia w współzawodnictwie sportowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 03.04.2017 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Radwanice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 37/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.03.2017 w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 53/2012 Burmistrza Siechnic z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, obiekty oraz place przeznaczone pod działalność gospodarczą stanowiących własność Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 36/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.03.2017 w sprawie powołania komisji doraźnej do stwierdzenia nienaruszalności ofert złożonych w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora w planówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 34/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.03.2017 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 35/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.03.2017 w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 29/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.03.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 33/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30.03.2017 w sprawie powołania Jednostki Ratującej Projekt (JRP) dla projektu "Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracujnego budynku pasywnego (etap I i etap II)"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 21/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.02.2017 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... następna