Rejestr zmian w biuletynie

14.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi będącymi w zasobach Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Cedrowej w Radwanicach, gmina Siechnice wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu dla zgłoszenia obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert-ul. Cedrowa.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wymiana, uzupełnienie i poprawa istniejącego oznakowania poziomego i pionowego oraz awaryjne oznakowanie robót i zdarzeń na sieci dróg gminnych na terenie gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert-oznakowanie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odbędzie się 19.02.2018 r. - godz. 17.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 20.02.2018 r. - godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 20.02.2018 r. - godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odbędzie się 19.02.2018 r. - godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. księgowości podatkowej w Wydziale Podatków i Opłat
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyniku naboru 5 02 2018.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IPU ul. Miodowa Iwiny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiacych mieszkaniowy zasób Gminy Siechnice w formie świadczenia rzeczowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiacych mieszkaniowy zasób Gminy Siechnice w formie świadczenia rzeczowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 22 lutego 2018 roku o godz. 8.00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

13.02.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe - sprzątanie ulic.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe - sprzątanie ulic.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wzór umowy SPRZĄTANIE ULIC 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 15/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 07.02.2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 14/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Miejskiego w Siechnicach na rok 2018 oraz informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 08 lutego 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 18/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 12.02.2018 roku w sprawie zmiany załacznika nr 1 do zarządzenia nr 5/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. planowania i rozliczania inwestycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"

poprzednia ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... następna