Rejestr zmian w biuletynie

11.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Nabór na stanowisko ds. planowania i rozliczania inwestycji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"

08.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 A opis przedmiotu zamówienia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Wesołej w Smardzowie, Wierzbowej w Sulęcinie i Morelowej w Zacharzycach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert-ul. Wesoła w Smardzowie, ul.Wierzbowej w Sulęcinie, ul. Morelowa w Zacharzycach.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wycinka 29 szt. drzew wraz z frezowaniem pni oraz frezowanie 4 pni wg listy w załączniku nr 1. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik um wycinka luty 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wycinka 29 szt. drzew wraz z frezowaniem pni oraz frezowanie 4 pni wg listy w załączniku nr 1. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zap ofert wycinka luty 2018.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wycinka 29 szt. drzew wraz z frezowaniem pni oraz frezowanie 4 pni wg listy w załączniku nr 1. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "um wycinka luty 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wycinka 29 szt. drzew wraz z frezowaniem pni oraz frezowanie 4 pni wg listy w załączniku nr 1. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zap ofert wycinka luty 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich i przebudowy ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu-ul. Krótka wŻernikach Wrocławskich.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/381/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Spółki Zakład Gospodarki Komunajnej Sp. z. o. o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/380/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu dla zadania "Projekt chodnika wzdłuż drogi powiatowej od ul. Lipowej do ul. Akacjowej w Biestrzykowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/379/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania: pn. "Uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych w ramach Kolei Aglomeracyjnej na odcinkach: Wrocław Główny - Siechnice - Kotowice, Wrocław Główny - Święta Katarzyna - Zębice Wrocławskie, Wrocław Główny - Smardzów Wrocławski"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/378/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach poprzez zmianę siedziby
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/376/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siechnice dla publicznych przedszkoli oraz niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/377/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/375/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałe w sprawie emisji obligacji komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/376/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siechnice dla publicznych przedszkoli oraz niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/374/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. uchylająca uchwałę nr XLI/332/17 z dnia 21 września 2017 r. w sparwie inwestycji na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych związanej z budową chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/373/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/372/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na projekt i rozpoczęcie budowy I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Ozorzycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/371/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Siechnice Nr XLV/369/18 z dnia 30 stycznia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XLV/368/2018 Rady Miejskiej w Siechnicach z 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OFERTA PRACY - animator boisk Orlik w Radwanicach w roku 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OFERTA PRACY - animator boisk Orlik w Radwanicach w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wycinka 29 szt. drzew wraz z frezowaniem pni oraz frezowanie 4 pni wg listy w załączniku nr 1. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 172 układy pomiarowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert dostawa energii-172 układypomiarowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert dostawa energii -17 układówpomiarowych.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja ul. Miodowa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wycinka 29 szt. drzew wraz z frezowaniem pni oraz frezowanie 4 pni wg listy w załączniku nr 1. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Native Speakera prowadzącego pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, ul. Szkolna 4 w ramach Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0005/17 pn. „Równi w przyszłość - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ogłoszenie o unieważnieniu.pdf
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Native Speakera prowadzącego pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, ul. Szkolna 4 w ramach Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0005/17 pn. „Równi w przyszłość - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Remont przepustu drogowego na cieku Katarzynka dz. Nr 602/2 Obręb Siechnice w ciągu drogi gminnej ul.Jaśminowa w Siechnicach działki nr 603 i nr 598 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Native Speakera prowadzącego pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, ul. Szkolna 4 w ramach Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0005/17 pn. „Równi w przyszłość - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu.pdf"

06.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Zbiór Danych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie- I Etap, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Burmistrz Siechnic podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Siechnice na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę zbiornika retencyjnego w Smardzowie oraz wykonanie wielowariantowej koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na budowę ścieżki rowerowo-pieszej pomiędzy miejscowością Smardzów a stacją kolejową Smardzów Wrocławski, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert-zbiornik Smardzów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "JEDZ i instrukcja.zip"

poprzednia ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... następna