Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców z ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie z dnia 1 kwietnia 2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 4 kwietnia 2019 r.) dotyczącej podjęcia jak najszybszych działań w kierunku przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "petycja dot. przebudowy II etapu ul. Powstańców wŚw. Katarzynie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców z ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie z dnia 1 kwietnia 2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 4 kwietnia 2019 r.) dotyczącej podjęcia jak najszybszych działań w kierunku przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 26.03.2019 r. w sprawie udzielenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania typu rondo polegająca na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (...) z dnia 22.01.2019 r. na działalnośc Burmistrza Siechnic dotyczącej zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa na rok 2019 Gminy Siechnice Nr V/35/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 08.04.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 04.04.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żerniki Wroclawskie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/ 2019 Burmistrza Siechnic z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustanowienia na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące dzialalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 29.03.2019 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik naboru - elektryk 05.04.2019.pdf"

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "128 Radwanice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "129 Żerniki Wrocławskie.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "130 Święta Katarzyna.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "113 Biestrzyków-Radomierzyce.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "114 Bogusławice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "115 Groblice-Durok.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "116 Grodziszów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "117 Iwiny.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "118 Kotowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "119 Łukaszowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "120 Mokry Dwór.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "121 Ozorzyce.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122 Smardzów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "123 Sulimów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "124 Sulęcin-Szostakowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "125 Trestno-Blizanowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "126 Zacharzyce.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "127 Zębice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja: 25 kwietnia 2019 r. godz. 8.00 - Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIECHNICE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIECHNICE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Koreferat dla projektu wykonawczego pn. : „Zbiornik wielofunkcyjny w Smardzowie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Koreferat dla projektu wykonawczego pn. : „Zbiornik wielofunkcyjny w Smardzowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe -koreferat zb. Smardzów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ocena przepustowości hydraulicznej cieku Koci Rów na odcinku od km 2+970 do km 5+205 w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytanie ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ocena przepustowości hydraulicznej cieku Koci Rów na odcinku od km 2+970 do km 5+205 w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe- Koci Rów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 29.2019 z dnia 29.03 2019 r.zmieniające uchwałę budżetową.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 67.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "67.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna