Rejestr zmian w biuletynie

20.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie zatwiedzenia sprawozdania finansowego Zespołu Poieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 w spr. ustalenia zakładowgo planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów - Święta Katarzyna droga dojazdowa do gruntów rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Siechnicz dnia 20.06.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na ralizację zadań pub;icznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępn. do wychowania przedszkolnego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 60 2017 z dnia 11 maja 2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Radwanicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
„Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” „
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonywanie bieżących prac konserwacyjno - remontowych w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice – roboty w branży ogólnobudowlanej, instalacyjno–sanitarnej i gazowej.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie analizy i prognozy ruchu dla skrzyżowania ul. Św. Krzyża, ul. Wiosennej z ul. Opolską(DK94) w Siechnicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 16.06.2017 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu rezerwacji i wynajmu obiektów sportowych z terenu Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie nadanie imienia Przedszkolu w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Treren "B" dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Siechnicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmainy nazwy ulicy w Smardzowie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności oraz poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna