Rejestr zmian w biuletynie

05.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 99.2018 Burmistrza Siechnic z dnia31 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 GminySiechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapewnienie usługi przewozu uczniów wraz z opiekunami Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w ramach projektu „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "rozstrzygnięcie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż elementów placu zabaw Na działce nr 257/5 w Iwinach przy ul. Zacisznej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z montażem piłkochwytu na boisku trawiastym przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Centrum Kultury przy ul. Głównej 82 w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 98.2018 Burmistrza Siechnic z dnia30 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 GminySiechnice (2).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 98.2018 Burmistrza Siechnic z dnia30 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 GminySiechnice.pdf

04.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Władysława Grabskiego w miejscowości Siechnice, Zadanie 2: ul. Wrocławska w miejscowości Radomierzyce, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo zmiany oświetlenie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 98.2018 Burmistrza Siechnic z dnia30 sierpnia 2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 GminySiechnice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Władysława Grabskiego w miejscowości Siechnice, Zadanie 2: ul. Wrocławska w miejscowości Radomierzyce, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego z podziałem na dwa zadania: Zadanie 1: ul. Władysława Grabskiego w miejscowości Siechnice, Zadanie 2: ul. Wrocławska w miejscowości Radomierzyce, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo-zmiany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbywanie nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zbywanie nieruchomości oraz udziałów w nieruchomościach w drodze bezprzetargowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż elementów placu zabaw Na działce nr 257/5 w Iwinach przy ul. Zacisznej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zmanie ogłoszenia II.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku przetargu z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż wyposażenia 2 placów zabaw na terenie szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisku psychologa przedszkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Siechnice za I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa sygnału internetowego w Gminie Siechnice zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami z zapewnieniem serwisu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o wyborze oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż elementów placu zabaw Na działce nr 257/5 w Iwinach przy ul. Zacisznej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż wyposażenia 2 placów zabaw na terenie szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Siechnic z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Siechnicach informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Siechnice za okres I półrocza 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie 97.2018 sprawozdanie z wykonaniabudżetu i WPF za I półrocze 2018 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowych przystanków na terenie gminy Siechnice w podziale na zadania: Zadanie 1 – wykonanie zatoki i dwóch peronów w Radomierzycach, gmina Siechnice; Zadanie 2 – wykonanie zatoki i peronu wraz ze zjazdem w Smardzowie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o unieważnieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Siechnice za I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminySiechnice za I półrocze 2018 "

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicy Wierzbowej w Sulęcinie – ETAP I
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia o naborze na stanowisko specjalisty ds. drogowych w Wydziale Inwestycyjnym ( umowa o pracę na zastępstwo )
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych dla ulicy Wierzbowej w Sulęcinie – ETAP I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż elementów placu zabaw Na działce nr 257/5 w Iwinach przy ul. Zacisznej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogloszenie o zamówieniu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż elementów placu zabaw Na działce nr 257/5 w Iwinach przy ul. Zacisznej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo zmiany.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr LIII/442/18 Rady Miejskiej w Siechnicachz dnia 23.08.2018r. zmieniająca uchwałę budżetową"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LIII/443/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia orewitalizacji - z klauzulą RODO.docx"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +

poprzednia ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... następna