Rejestr zmian w biuletynie

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: „Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej1 ( Działka nr 98/2, Obręb Kotowice)”, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o zmianie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: „Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej1 ( Działka nr 98/2, Obręb Kotowice)”, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o wyborze ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LV/466/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LV/465/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przyznania dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Świętej Katarzynie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LV/464/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie opracowania i przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa dazowe dla Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LV/463/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LV/462/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla publicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, prowadzonych w Gminie Siechnica przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LV/461/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr LV/460/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr LV.461.18 Rady Miejskiej w Siechnicachz dnia 16.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęciawieloletniej prognozy finansowej.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr LV/461/18 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16 października 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie rozbiórki budynku na działce nr 784/17 w Radwanicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr LV.460.18 Rady Miejskiej w Siechnicach zdnia 16.10.018 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr LV.461.18 Rady Miejskiej w Siechnicach zdnia 16.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniejprognozy finansowej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-27s za III kw 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-28s za III kw 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-N za III kw 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-NDS za III kw 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rb-Z za III kw 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządz. Nr 110.2018 Burmistrza Siechnic z dnia19.10.2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Siechnic zdnia 19.10.2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Siechnic z dnia19.10.2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 "
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inf . o zmianie terminu - IV.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Inf. o udzielonych wyjaśnieniach..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV termin.pdf"

19.10.2018

Dotyczy dokumentu:
GODZINY ROZPOCZĘCIA PRACY Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
AKTUALNOŚCI i OGŁOSZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. utrzymania infrastruktury komunalnej w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pt.: „Wykonanie robot budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich”, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestawienie z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 20-21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w dniach 20-21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych 3 garaży w Gminnym Centrum kultury przy ul. Fabrycznej 15 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siechnicach z dnia 4 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Siechnicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej ozarejestrowanych listach kandydatów.pdf
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Siechnicach z dnia 4 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Siechnicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Obwieszczenie TKW.pdf"

18.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości dz. nr 301/2 i 305/2 Radwanice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... następna