Rejestr zmian w biuletynie

30.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych sanitariatów dla pracowników w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa namiotu plenerowego do Kotowic, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa namiotu plenerowego do Kotowic, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie zadań z zakresu sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

28.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie dokumentacji projektowej przepustu na rowie melioracyjnym dz. 595/2 obręb Siechnice w ciągu drogi gminnej dz. nr 596 i 96/4 obręb Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Radni Rady Miejskiej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych ściany szczytowej na hali sportowej w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 94
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 14a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. nr 547/8, 547/37, 547/44, 548/11 Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30.06.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości i przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnioce w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/299/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/299/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/298/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację działań na rzecz seniorów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na realizację działań na rzecz seniorów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w 2014 r
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w 2014 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w 2015 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w 2015 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wykaz kontroli zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach w 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z. o. o. z siedzibą w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z. o. o. z siedzibą w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z. o. o. z siedzibą w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie powierzenia zadań oraz ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna Sp. z. o. o. z siedzibą w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa telefonu komórkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna