Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie odpłatnego przekazania środków trwałych ruchomych spółce gminnej Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 147/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w obrębie Sulimów, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 146/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.12.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majatkowych Szkół Podstawowych na dzień 31.12.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 145/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 12.12.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu Twoje Przedszkole w Siechnicach nr RPDS.10.0
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 144/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 12.12.2017 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 27/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla projektu "Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (etap I)" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 143/2017 z dnia 12.12.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 142/2017 z dnia 06.12.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 109/2017 wydanego w dniu 07.09.2017r. dotyczącego powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Gminy Siechnice na lata 2017-2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 140/2017 z dnia 29.11.2017 w sprawie powołania Komisji Egazminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opinie RIO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz B.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I NRL-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZN-1 A.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZN-1 B.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DL-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Formularz B.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZL-1 B.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "I NRL-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZL-1 A.PDF"
Dotyczy dokumentu:
Podatek leśny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek rolny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH GMINY SIECHNICE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie zaległości podatkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozłożenie na raty podatku lub odroczenie terminu płatności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od środków transportowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 138/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji bezpłatnego przewozu i opieki zapewnianych przez Gminę Siechnice dzieciom/uczniom niepełnosprawnym z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 137/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych zapewnianego przez ich rodziców/opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania dzieci/uczniów do placówek oświatowych i z powrotem
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 28 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 28 grudnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa podręczników i ćwiczeń dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach jako część zadania: „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - stanowisko ds. inwestycji sanitarnych w WI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PB cz 1 z 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PB cz 2 z 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PB cz 3 z 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PB cz 4 z 4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PW-magazyn sprzętu wodnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Budowa wewnętrznej linii zasilającej do terenu zbiornika retencyjnego z istniejącego złącza przyłączeniowo-pomiarowego usytuowanego na stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach (działki 549/154, 549/76, 549/77, 579/2, 542/57 obręb Siechnice)
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja Techniczna.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy odbędzie się 27.12. 2017 r. o godz. 17.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej odbędzie się 27.12. 2017 r. o godz. 17.30 w Sali Sesyjnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 27.12. 2017 r. - godz. 17.30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Utworzenie terenu rekreacyjno-parkowego przy obecnym tzw. stawiku dz. 288/1 i 290 obręb Radwanice” wraz ze złożeniem wniosku o zgłoszeniu w trybie art. 30 Prawa Budowlanego o przystąpieniu do budowy lub wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniem braku sprzeciwu dla tych robót
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Utworzenie terenu rekreacyjno-parkowego przy obecnym tzw. stawiku dz. 288/1 i 290 obręb Radwanice” wraz ze złożeniem wniosku o zgłoszeniu w trybie art. 30 Prawa Budowlanego o przystąpieniu do budowy lub wykonania robót budowlanych oraz uzyskaniem braku sprzeciwu dla tych robót
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna