Rejestr zmian w biuletynie

05.07.2017

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Serwis drukarek Konica Minolta bizhub C224e oraz C203 i dostawa, instalacja nowej drukarki bizhub C224e na zasadach najmu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Serwis drukarek Konica Minolta bizhub C224e oraz C203 i dostawa, instalacja nowej drukarki bizhub C224e na zasadach najmu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie boiska na działce nr 45/1 w Sulęcinie, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana terminu otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zmiana terminu otwarcia ofert.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGRODOWA1 PRZEDMIAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PODWALNA1 PRZEDMIAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
„Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” „
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGRODOWA1 PRZEDMIAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
„Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” „
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PODWALNA1 PRZEDMIAR.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT "Przeprowadzenie oczyszczenia terenu w Grodziszowie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy na stanowisko księgowe ds. obsługi finansowo-księgowej projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych w wymiarze pełnego etatu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert w ramach zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice w 2017 roku".
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana terminu otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach, w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej - 6 lipca o godz. 17.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Remont i oczyszczanie z namułu dwóch zbiorników wodnych w Świętej Katarzynie i Smardzowie, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja2.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Dokumentacja1.zip"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Spis załączników"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Opis przedmiotu zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Istotne postanowienia do umowy"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia"
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. „Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w podziale na 3 zadanie : Zadanie nr 1 – Święta Katarzyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zadanie nr 2 – Bogusławice ul.Świerczewskiego, Gmina Siechnice Zadanie nr 3 – Boguslawice ul.1-go Maja Gmina Siechnice” oraz zadania nr 4 pn:„ Przebudowa drogi gminnej ul.Kościelna w Siechnicach – Przystanek Wiedeński”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. „Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w podziale na 3 zadanie : Zadanie nr 1 – Święta Katarzyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zadanie nr 2 – Bogusławice ul.Świerczewskiego, Gmina Siechnice Zadanie nr 3 – Boguslawice ul.1-go Maja Gmina Siechnice” oraz zadania nr 4 pn:„ Przebudowa drogi gminnej ul.Kościelna w Siechnicach – Przystanek Wiedeński”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"

03.07.2017

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. „Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych w podziale na 3 zadanie : Zadanie nr 1 – Święta Katarzyna – droga dojazdowa do gruntów rolnych. Zadanie nr 2 – Bogusławice ul.Świerczewskiego, Gmina Siechnice Zadanie nr 3 – Boguslawice ul.1-go Maja Gmina Siechnice” oraz zadania nr 4 pn:„ Przebudowa drogi gminnej ul.Kościelna w Siechnicach – Przystanek Wiedeński”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Badania geotechniczne dla zadania "Budowa chodnika na skrzyżowaniu typu rondo ul. Sienkiewicza, ul. Jarzębinowej w Siechnicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej - 6 lipca o godz. 17.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/308/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocłwskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/307/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zminiająca uchwałę w sprawie określania regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/306/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siechnice w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/305/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania pod nazwą Budowa odcinka chodnika na ul. Powstańców Śl. w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/304/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniajca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna - rejon ulicy Łąkowej, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/302/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały NR XLI/262/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "z302.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren "C", gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/302/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały NR XLI/262/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXIX/300/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Nadodrzańskiej w Trestnie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nasadzeń zieleni niskiej na klombach zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Kościelnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie prac remontowych sanitariatów dla pracowników w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa namiotu plenerowego do Kotowic, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Dostawa namiotu plenerowego do Kotowic, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na dofinasowanie zadań z zakresu sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna