Rejestr zmian w biuletynie

08.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Oferta pracy - na stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycyjnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o stanie posiadania w podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rozłożenie na raty podatku lub odroczenie terminu płatności
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Umorzenie zaległości podatkowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie 3 klombów przed ratuszem w Siechnicach o łącznej powierzchni ok. 67 m2. Prace obejmują usunięcie rosnących krzewów (tawuł, wrzosów, irg), przygotowanie gruntu pod nowe nasadzenia z uwzględnieniem ochrony istniejącego nawodnienia, posadzenie róż okrywowych zaakceptowanych przez zamawiającego, ściółkowanie korą.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa sprzętu IT, licencji.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa sprzętu IT, licencji.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej - 14.03.2017 r. godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 13.03.2017 r. godz. 17:30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa ul. Fieldorfa w Siechnicach – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 16 marca 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Burmistrza
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WPR.6220.10.12.2016.2017.JG o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Nr WPR.6220.10.10.2016.2017.JG o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Krótkiej w Żernikach Wrocławskich wraz z czyszczeniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją nieczystości z kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Bzowej w Radwanicach” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Bzowej w Radwanicach” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE O JEDNOSTCE (dane kontaktowe, NIP, REGON)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Utrudnienia w organizacji ruchu na ul. T. Kościuszki w Radwanicach z powodu prowadzenia robót budowlanych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
zapytanie ofertowe - Wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. T. Kościuszki w Radwanicach wraz z czyszczeniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją nieczystości z kanalizacji deszczowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. „Remont ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich”: w specjalności drogowej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego” oraz „Budowa ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego” oraz „Budowa ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczeni Burmistrza Siechnic o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. Remonty kapitalne i bieżące ujęte w planie finansowym Wydziału Komunalnego Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Prawocinie dz. nr 30/26, 30/27, 30/28, 30/29 na dzień 19 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik +
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Prawocinie dz. nr 30/26, 30/27, 30/28, 30/29 na dzień 19 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Prawocinie dz. nr 30/26, 30/27, 30/28, 30/29 na dzień 19 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna