Rejestr zmian w biuletynie

09.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców z ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie z dnia 1 kwietnia 2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 4 kwietnia 2019 r.) dotyczącej podjęcia jak najszybszych działań w kierunku przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "petycja dot. przebudowy II etapu ul. Powstańców wŚw. Katarzynie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja mieszkańców z ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie z dnia 1 kwietnia 2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 4 kwietnia 2019 r.) dotyczącej podjęcia jak najszybszych działań w kierunku przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 26.03.2019 r. w sprawie udzielenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa skrzyżowania typu rondo polegająca na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/79/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani (...) z dnia 22.01.2019 r. na działalnośc Burmistrza Siechnic dotyczącej zamontowania wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała budżetowa na rok 2019 Gminy Siechnice Nr V/35/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 08.04.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 04.04.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Żerniki Wroclawskie, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/ 2019 Burmistrza Siechnic z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustanowienia na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości Siechnice, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 01.04.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2019 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące dzialalność pożytku publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Siechnic z dnia 29.03.2019 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2019 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. elektrycznych w Wydziale Komunalnym
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wynik naboru - elektryk 05.04.2019.pdf"

05.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "128 Radwanice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "129 Żerniki Wrocławskie.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "130 Święta Katarzyna.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "113 Biestrzyków-Radomierzyce.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "114 Bogusławice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "115 Groblice-Durok.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "116 Grodziszów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "117 Iwiny.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "118 Kotowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "119 Łukaszowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "120 Mokry Dwór.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "121 Ozorzyce.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "122 Smardzów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "123 Sulimów.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "124 Sulęcin-Szostakowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "125 Trestno-Blizanowice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "126 Zacharzyce.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykaz jednostek pomocniczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "127 Zębice.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sesja: 25 kwietnia 2019 r. godz. 8.00 - Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Siechnicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIECHNICE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SIECHNICE ZA 2018 ROK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.04.2019

Dotyczy dokumentu:
Koreferat dla projektu wykonawczego pn. : „Zbiornik wielofunkcyjny w Smardzowie”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Koreferat dla projektu wykonawczego pn. : „Zbiornik wielofunkcyjny w Smardzowie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe -koreferat zb. Smardzów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ocena przepustowości hydraulicznej cieku Koci Rów na odcinku od km 2+970 do km 5+205 w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zapytanie ofertowe.pdf
Dotyczy dokumentu:
Ocena przepustowości hydraulicznej cieku Koci Rów na odcinku od km 2+970 do km 5+205 w gminie Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie ofertowe- Koci Rów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 29.2019 z dnia 29.03 2019 r.zmieniające uchwałę budżetową.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 67.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "67.pdf"

poprzednia ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... następna