Rejestr zmian w biuletynie

07.04.2016

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Terminy plenowanych posiedzeń Rady Miejskiej w menu przedmiotowym

17.03.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) do katalogu STRATEGIE/PROGRAMY/PLANY/PROGNOZY/STATYSTYKA w menu przedmiotowym

15.03.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zgromadzenia publiczne w menu przedmiotowym (nowa nazwa ZGROMADZENIA PUBLICZNE)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach do katalogu 2016 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Uchwały Rady Miejskiej w Siechnicach z katalogu 2016 w menu przedmiotowym

03.03.2016

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Zgromadzenia publiczne do menu przedmiotowego

18.02.2016

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu JOSZ / Oświata w menu podmiotowym (nowa nazwa JOSZ / Oświata (ARCHIWALNY))
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu WŁADZE GMINY [Burmistrz/Rada Miejska/jednostki pomocnicze] Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Skarbnik Gminy do katalogu WŁADZE GMINY [Burmistrz/Rada Miejska/jednostki pomocnicze] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu WŁADZE GMINY [Burmistrz/Rada Miejska/jednostki pomocnicze] Spisu podmiotów

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...następna