Rejestr zmian w biuletynie

14.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.07.2017 r.w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla zadania pn. "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Siechnice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 94/2017 r.Burmistrza Siechnic z dnia 14.07.2017r. zmianiające zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Siechnic z dnia 16.12.2014 r. w spr. wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.07.2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o. w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obiekty sportowe - Przyjmowanie rezerwacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofert-14.07-MagdalenaStanek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej dla zadania pt. Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach w Gminie Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w Siechnicach, „Przystanek Wiedeński”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Remont i oczyszczanie z namułu dwóch zbiorników wodnych w Świętej Katarzynie i Smardzowie, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "pismo-poprawienie rozbieżności-11.07-MagdaStanek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie z otwarcia ofertoświetlenie-11.07-Magdalena Stanek.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Remont i oczyszczanie z namułu dwóch zbiorników wodnych w Świętej Katarzynie i Smardzowie, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszenie o zamówieniu remont i oczyszczenie znamułu zbiorników-04.07.17-Magdalena Stanek.htm"

10.07.2017

Dotyczy dokumentu:
Badania geotechniczne dla zadania "Budowa chodnika na skrzyżowaniu typu rondo ul. Sienkiewicza, ul. Jarzębinowej w Siechnicach"
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zestawienie ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Badania geotechniczne dla zadania "Budowa chodnika na skrzyżowaniu typu rondo ul. Sienkiewicza, ul. Jarzębinowej w Siechnicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ogłoszeni o zmianie ogłoszenia IV- 10.07.17 -Lesław Kubik, Krystyna Choina.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt umowy roboty budowlane ul. AkacjowaBiestrzyków IV-- 10.07.17 - Lesław Kubik, Krystyna Choina.docx"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wymiana krat i ram wpustów deszczowych, osadzenie włazów kanałowych, naprawa pobocza drogi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 1 - oferta cenowa.doc"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna