Rejestr zmian w biuletynie

31.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej do katalogu Podatki i opłaty w menu przedmiotowym

25.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu edycja2019/2020 do katalogu KONKURS ŻŁOBKOWY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu edycja2019/2020 w menu przedmiotowym (nowa nazwa edycja 2019/2020)

11.07.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych do katalogu Podatki i opłaty w menu przedmiotowym

01.07.2019

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu e-Urząd do katalogu PORADNIK INTERESANTA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ePUAP do katalogu PORADNIK INTERESANTA w menu przedmiotowym

28.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Informacja w sprawie stosowania nowych wzorów informacji i deklaracji podatkowych do katalogu Podatki i opłaty w menu przedmiotowym

27.06.2019

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Postępowania o udzielenie zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP do katalogu Zamówienia publiczne w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna