Rejestr zmian w biuletynie

20.08.2008

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Statut do katalogu Prawo lokalne w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Prawo lokalne do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wykaz jednostek pomocniczych do katalogu Władze Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Komisje Rady Gminy do katalogu Władze Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rada Gminy do katalogu Władze Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wójt do katalogu Władze Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Władze Gminy do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Ważne instytucje do katalogu Urząd Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Regulamin organizacyjny do katalogu Urząd Gminy w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Organizacja Urzędu do katalogu Urząd Gminy w menu przedmiotowym

poprzednia ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 następna