Rejestr zmian w biuletynie

23.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych metodami alpinistycznymi przy 53 drzewach rosnących na terenie Gminy Siechnice wraz z posprzątaniem terenu, wywiezieniem i utylizacją pozostałości po pracach pielęgnacyjnych, zgodnie z załączoną lista (załącznik nr 1)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Leśnej i Dębowej w miejscowości Kotowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVI/273/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bogusławicach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVI/272/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVI/271/17 Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad Komitetu Rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVI/270/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVI/269/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju w Gminie Siechnice 2017 roku.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVI/268/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVI/267/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr XXXVI/266/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 16.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Pogodnej w miejscowości Kotowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID, razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego” oraz „Budowa ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań pn. „Budowa szkoły podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego” oraz „Budowa ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 27.03.2017 r. godz. 17:30; Temat: zagospodarowanie Żernik Wrocławskich kontynuacja, mpzp Żerniki - mpzp Żerniki Wrocławskie "G" oraz dyskusja E,F,B
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Gospodarcza i Rozwoju Gminy - 24.04.2017 r. godz. 17:30; Temat: Dyskusja i zapoznanie się z dokumentacją planistyczną: 1) mpzp Radomierzyce "C", 2) mpzp Św. Katarzyna ul. Łękowa, 3) studium Groblice rej. ul. Łąkowej i Kotowickiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

22.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie projektu technicznego remontu kuchni ,stołówki i zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem kuchni i zaplecza w sprzęt oraz dostosowaniem pomieszczeń do wymogów HACCP w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej i Słonecznej w Iwinach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (szamba) na dz nr 4/22 obręb Blizanowice-Trestno o pojemności 6 m3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej – dz. nr 297/7 Iwiny, 1048/6 Święta Katarzyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy i rozbudowy ulicy Świętego Krzyża i Ziemskiej w Siechnicach oraz ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

20.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna