Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Protokoły z sesji RM w menu przedmiotowym

11.04.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gminna Ewidencja Zabytków do katalogu Zabytki w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zabytki do katalogu PRAWO LOKALNE [statut /podatki/opłaty/budżet/uchwały] w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rekompensata za ćwiczenia wojskowe do katalogu Załatwianie spraw w menu przedmiotowym

28.02.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

22.02.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Instrukcja użytkowania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Instrukcja użytkowania.

02.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Uchwały w menu przedmiotowym

30.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do katalogu PRZETARGI [zamówienia /sprzedaż nieruchomości] w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2017 z katalogu 2016 w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe-remont świetlicy w Iwinach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe "Remont świetlicy w Iwinach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXVII/17 sesji Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20 kwietnia 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację działań na rzecz niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe - Usługi deratyzacji terenów i obiektów gminnych w Zacharzycach, gmina Siechnice
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 18 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 18 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Siechnicach 18 maja 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa licencji programu STATLOOK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup i dostawa licencji programu STATLOOK
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna