Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Protokoły z sesji RM w menu przedmiotowym

11.04.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Gminna Ewidencja Zabytków do katalogu Zabytki w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zabytki do katalogu PRAWO LOKALNE [statut /podatki/opłaty/budżet/uchwały] w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Rekompensata za ćwiczenia wojskowe do katalogu Załatwianie spraw w menu przedmiotowym

28.02.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

22.02.2017

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Instrukcja użytkowania.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Instrukcja użytkowania.

02.02.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2017 do katalogu Uchwały w menu przedmiotowym

30.01.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do katalogu PRZETARGI [zamówienia /sprzedaż nieruchomości] w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu 2017 z katalogu 2016 w menu przedmiotowym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna 

26.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "+"
Dotyczy dokumentu:
Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa telefonu komórkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 82_2017 Burmistrza Siechnice - wsprawie ogłoszenia konkursu ofert - inne formy wychowaniaprzedszkolnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie nr 82_2017 Burmistrza Siechnice - wsprawie ogłoszenia konkursu ofert - inne formy wychowaniaprzedszkolnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Opracowania inwentaryzacji drzewostanu na działkach gminnych nr 553/4 oraz 553/3, obręb Siechnice, w celu ustalenia stanu zdrowotnego drzew i oceny realnego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Inwentaryzacja będzie służyć jako baza danych do wykonania parku linowego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "istotne postanowienia do umowy Zadanie 1"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Dodano załącznik "istotne postanowienia do umowy Zadanie 2 i 3"
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.06.2017

Dotyczy dokumentu:
Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plakat 1"
Dotyczy dokumentu:
Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plakat 2"
Dotyczy dokumentu:
Projekt „Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykonanie analizy i prognozy ruchu dla skrzyżowania ul. Św. Krzyża, ul. Wiosennej z ul. Opolską(DK94) w Siechnicach.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zbiorcze zestawienie ofert"
Dotyczy dokumentu:
Zapytanie ofertowe: Wykonanie analizy i prognozy ruchu dla skrzyżowania ul. Św. Krzyża, ul. Wiosennej z ul. Opolską(DK94) w Siechnicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna