Dzień dobry,

Proszę o umieszczenie na stronie BIP NOWEGO  postępowania: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna, Gmina Siechnice

w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego

w miejscowości Siechnice, Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego

w miejscowości Święta Katarzyna”.

 

 

następujących załączników:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. 1A do SIWZ

Projekt umowy

Zatwierdzenie materiałowe – Zał. Nr 3

Procedura- Dokumentacja powykonawcza – Zał. Nr 2

Sposób zabezpieczenia drzew – Zał./ 4

Wzór tablicy – zsał. 5

Zarządzenie – Zał. Nr 7

 

 

Dokumentacja cd zamieszczona na dysku W/ Piotr Neuman/Dokumentacja przetargowa węzły multimodalne/Załącznik nr 1  do OPZ Dokumentacja Zadanie 1 Siechnice oraz Załącznik nr 2  do OPZ Dokumentacja projektowa Zadanie nr 2 Św. Katarzyna (FOLDERY)

 

 

Tytuł informacji: jw.

Osoba odpowiedzialna za treść: Lesław Kubik, Piotr Neuman

Wytworzenie informacji: 24.06.2019 r.

Data umieszczenia na BIP: 24.06.2019 r. do czasu przekazania elektronicznie terminu usunięcia informacji z BIP

Miejsce publikacji: Przetargi/zamówienia/Postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych/

 

 

 

z poważaniem

 

Monika Małecka

 

Inspektor

Biura Zamówień Publicznych i Umów 

Urząd Miejski w Siechnicach

Ul. Jana Pawła II

55-011 Siechnice

tel. 71/ 7860948

e-mail: mmalecka@umsiechnice.pl