Burmistrz Siechnic
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540082755-N-2019 z dnia 26-04-2019 r.
Siechnice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535306-N-2019
Data: 10/04/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Siechnic, Krajowy numer identyfikacyjny 93193512900000, ul. ul. Jana Pawła II  12, 55-011  Siechnice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 391 91 01, e-mail zp@umsiechnice.pl, faks 71 786 09 07.
Adres strony internetowej (url): www.siechnice.gmina.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: data: 2019-04-29, godzina: 10:45
W ogłoszeniu powinno być: data: 2019-05-08 godzina: 10:45

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych