Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2018 12:01 Budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława Grabskiego w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
10.07.2018 13:37 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej przewodowej dla zadania pt.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie - Etap I", Gmina Siechnice”
02.07.2018 14:36 Zakup wraz z dostawą szczepionek w 2018/2019 r. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie
02.07.2018 11:11 Przewóz uczniów wraz z opieką do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Siechnice w roku szkolnym 2018/2019
29.06.2018 09:12 Przewóz z opieką uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice do Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie w roku szkolnym 2018/2019 i roku szkolnym 2019/2020
28.06.2018 10:34 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla dwóch zadań remontowych: Zadanie nr 1 „Wykonanie remontu ul. Jesionowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice ”Zadanie nr 2 „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna Gmina Siechnice
22.06.2018 14:35 Budowa obiektu oświatowo-kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
21.06.2018 11:08 Wykonanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych -ul. Polna w miejscowości Święta Katarzyna
21.06.2018 09:08 Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika od ul. Strzelińskiej (droga nr 395) do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego, gmina Siechnice
18.06.2018 07:37 Przewóz z opieką uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych we Wrocławiu i Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie w roku szkolnym 2018/2019 i roku szkolnym 2019/2020
15.06.2018 12:16 Przewóz transportem medycznym ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Siechnice do placówki edukacyjno - rehabilitacyjnej we Wrocławiu w roku szkolnym 2018/2019 i roku szkolnym 2019/2020
12.06.2018 09:59 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie nowych przystanków na terenie gminy Siechnice w podziale na zadania: Zadanie 1 – wykonanie zatoki i dwóch peronów w Radomierzycach, gmina Siechnice, Zadanie 2 – wykonanie zatoki i peronu wraz ze zjazdem w Smardzowie, gmina Siechnice
11.06.2018 14:26 Budowa oświetlenia drogowego ul. Władysława Grabskiego w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice
11.06.2018 13:32 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt. „Remont ulicy Stefana Żeromskiego w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice"
07.06.2018 12:10 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej przewodowej i zieleni dla zadania pt. „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ulicy Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
07.06.2018 08:37 Remont kanalizacji deszczowej w ul. Strażackiej w miejscowości Święta Katarzyna, Gmina Siechnice
05.06.2018 13:09 Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj
24.05.2018 11:32 Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika od ul. Strzelińskiej (droga nr 395) do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego, gmina Siechnice
22.05.2018 11:20 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej dla zadania pt. „Wykonanie remontu ulicy Wierzbowej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
22.05.2018 10:20 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Kolejowej w Świętej Katarzynie oraz wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie ulicy Henryka III w Siechnicach, Gmina Siechnice
08.05.2018 15:03 Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj”
07.05.2018 10:32 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
20.04.2018 09:25 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie – Etap I, Gmina Siechnice
06.04.2018 11:57 Regionalny program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II Zakup portalu, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice
03.04.2018 13:58 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej przewodowej dla zadania pt. „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach" oraz branży drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej przewodowej dla zadania pt. „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie - Etap I", Gmina Siechnice
29.03.2018 12:40 Remont kanalizacji deszczowej w ul. Strażackiej Święta Katarzyna, gmina Siechnice
20.03.2018 11:14 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla zadania pt. „Wykonanie remontu ulicy Krótkiej w Żernikach Wrocławskich w Gminie Siechnice” oraz branży drogowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej dla zadania pt. „Przebudowa ul. Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
19.03.2018 14:48 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Miodowej w Iwinach, Gmina Siechnice – w trybie zamówienia z wolnej ręki
19.03.2018 14:21 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Groblice – os. Jarzębinowe Groblice w ramach zadania inwestycyjnego „Projekt i rozpoczęcie budowy chodnika Groblice os. Jarzębinowe wzdłuż drogi krajowej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu dla zgłoszenia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
19.03.2018 13:57 Budowa obiektu oświatowo – sportowego w Kotowicach, gmina Siechnice – zaprojektuj i wybuduj

1 2 3 4 5 6 następna