Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2020 08:57 Spotkanie ws. planowanej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie
08.07.2020 20:24 Konsultacje w sprawie zmian w komunikacji autobusowej
17.06.2020 13:41 Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji – sektor społeczny i prywatny
28.05.2020 12:46 Nabór wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Siechnic za osiągnięcia sportowe za rok 2019
11.05.2020 14:38 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z remontem ul. Podwalnej w Kotowicach
11.05.2020 14:37 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1943D w Ozorzycach w zakresie budowy chodnika
28.04.2020 11:50 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich
31.03.2020 14:34 INFORMACJA BURMISTRZA SIECHNIC O DWOŁANIU DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU ŻERNIKI WROCŁAWSKIE W REJONIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI, GMINA SIECHNICE – ETAP II.
25.03.2020 10:31 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz budową i przebudową I etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach
06.03.2020 08:40 (ODWOŁANE) III konsultacje społeczne w sprawie omówienia rozwiązań projektowych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Chabrowej w Siechnicach”
02.03.2020 14:44 Ogłoszenie o utrudnieniach w ruchu w związku z budową chodnika ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Słonecznej do WOW i od WOW do Zacharzyc
02.03.2020 10:34 Ogłoszenie o utrudnieniu ruchu dla ul. Św. Krzyża w Siechnicach
02.03.2020 10:33 Ogłoszenie o utrudnieniu ruchu dla ul. Ptasiej w Iwinach
26.02.2020 15:54 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z budową węzła multimodalnego w Świętej Katarzynie
26.02.2020 15:52 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z budową węzła multimodalnego w Siechnicach
12.02.2020 16:17 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu - ścieżka przy rondzie w Siechnicach
13.01.2020 13:31 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Wyspiańskiego w Radwanicach
14.10.2019 13:25 Burmistrz Siechnic ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Siechnice w latach 2019-2021”
09.10.2019 12:59 Ogłoszenie: II konsultacje społeczne w sprawie omówienia rozwiązań projektowych dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Chabrowej w Siechnicach”
24.09.2019 13:39 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z rozbiórką budynku gospodarczego na ul. Kolejowej w Św. Katarzynie.
09.09.2019 12:39 Ogłoszenie o utrudnieniach związanych z realizacją robót polegających na wymianie podłogi w hali sportowej przy szkole podstawowej w Żernikach Wrocławskich
03.09.2019 07:17 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Św. Krzyża w Siechnicach
23.08.2019 08:42 Ogłoszenie o utrudnieniach w związku z budową placu zabaw dla dzieci małych wraz z małą architekturą na ul. Kolejowej w Św. Katarzynie.
30.07.2019 14:05 Informacja o opracowaniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego”
29.05.2019 08:42 Ogłoszenie o utrudnieniach w organizacji ruchu w związku z rozbudową ulicy Osiedlowej w Siechnicach
22.03.2019 12:58 Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.68.3.2019.RW z 18.03.2019 r. w sprawie uczulenia właścicieli gruntów i innych nieruchomości w sprawie kontrolowania dzierżawionych gruntów w kwestii odpadów
11.02.2019 12:21 Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego
24.01.2019 15:05 Sprostowanie informacji przekazanej na sesji Rady Miejskiej w Siechnicach w dniu 24.01.2019 r.
05.10.2018 15:22 Burmistrz Siechnic ogłasza naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
28.09.2018 13:51 Ogłoszenie w sprawie wykonania progów zwalniających na ul. Henryka III w Siechnicach

1 2 3 4 5 następna