Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2018 09:49 Ogłoszenie Burmistrza Siechnic - Nagroda i wyróżnienie Burmistrza Siechnic dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
01.03.2018 12:37 Drugi nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
31.01.2018 16:36 Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
31.01.2018 09:00 Ogłoszenie - Azbest 2018
01.12.2017 13:10 Spotkanie z mieszkańcami ul. Bzowej w Radwanicach
30.11.2017 14:41 KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZNIESIENIA URZĘDOWEJ NAZWY SOLNIKI JAKO OSADY WSI RADWANICE
27.11.2017 14:10 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
30.10.2017 08:11 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
19.10.2017 15:19 Burmistrz Siechnic ogłasza naboru wniosków dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
19.10.2017 09:09 Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
18.09.2017 08:48 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Akacjowej w Biestrzykowie
14.07.2017 14:30 Obiekty sportowe - Przyjmowanie rezerwacji
22.06.2017 12:22 Otwarty konkurs ofert na zapewnienie miejsc przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego
17.05.2017 16:15 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
27.04.2017 13:43 Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
11.04.2017 13:31 Informujemy, że w dniu 14.04.2017 r. nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego w Siechnicach. Urząd będzie czynny od godz. 7:10 do 12:00
11.04.2017 12:59 Informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. Urząd Miejski w Siechnicach będzie nieczynny
13.03.2017 13:15 Ogłoszenie ws robót budowlanych na ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich
03.03.2017 09:30 Utrudnienia w organizacji ruchu na ul. T. Kościuszki w Radwanicach z powodu prowadzenia robót budowlanych
23.02.2017 11:00 Zaproszenie do składania ofert - Gmina Siechnice zakupi na terenie miasta Siechnice dwa lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej do 55,00 m2 w tym 30,00 m2 powierzchni mieszkalnej
20.02.2017 07:43 Ogłoszenie o podpisaniu umowy na wykonanie budowy ul. Henryka III na odcinku skrzyżowania z łącznikiem na stadion do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza oraz przebudowy i rozbudowy ul. Sienkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Henryka III do skrzyżowania z ul. Rataja, Staszica i Jarzębinową.
16.02.2017 12:57 „Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku”
16.02.2017 12:56 „Ogłoszenie wyników konkursu na wspieranie sportu w Gminie Siechnice w 2017 roku”
14.02.2017 13:00 Ogłoszenie Burmistrza Siechnic: Nagroda i wyróżnienie Burmistrza Siechnic dla zawodników za osiągnięcia sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
30.01.2017 09:03 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – konsultacje społeczne
23.01.2017 14:26 Zawiadomienie o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
19.01.2017 09:44 Zarządzenie nr 8/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 19.01.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
05.01.2017 15:38 POZBĄDŹ SIĘ AZBESTU W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Siechnice do programu pn.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Burmistrz Siechnic ogłasza nabór osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice w 2017 roku”.
05.01.2017 14:01 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
28.12.2016 14:55 Uchwalony Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Siechnice na lata 2016-2023

1 2 3 następna