Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2017 09:36 Zarządzenie nr 118/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18 pażdziernika 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice na rok szkolny 2017/2018
25.09.2017 14:05 Zarządzenie nr 115/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice na rok szkolny 2017/2018
20.09.2017 10:35 Zarządzenie nr 112/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18 września 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
11.09.2017 14:53 Zarządzenie nr K/69/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 08 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Siechnice na 2018 rok.
07.09.2017 09:00 Zarządzenie nr 107/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
30.08.2017 11:05 Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 23.08.2017 r.w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Siechnice, gmina Siechnice
16.08.2017 09:58 Zarządzenie nr 104/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 09 sierpnia 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
28.07.2017 18:03 Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 4.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego
28.07.2017 18:01 Zarządzenie Nr 102/2017 r. Burmistrza Siechnic z dnia 08.08.2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
28.07.2017 17:00 Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 02.08.2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli wewnetrznych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
28.07.2017 16:58 Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
28.07.2017 15:56 Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w sprawie okreslenia procedury likwidacyjnej w związku z przekształceniem Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Siechnicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
28.07.2017 15:49 Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 31.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego, naukowego lub artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice na rok szkolny 2017/2018
28.07.2017 14:47 Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Siechnicz dnia 31.07.2017 r. w spr. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Gminy Siechnice w 2017 r.
28.07.2017 13:50 Zarządzenie nr 96/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Siechnice w innych formach wychowania przedszkolnego, na warunkach takich jak w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice rok szkolny 2017/2018
14.07.2017 16:41 Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 18.07.2017 r.w spr. ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów dla zadania pn. "Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością Gminy Siechnice"
14.07.2017 15:38 Zarządzenie Nr 94/2017 r.Burmistrza Siechnic z dnia 14.07.2017r. zmianiające zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Siechnic z dnia 16.12.2014 r. w spr. wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
14.07.2017 14:36 Zarządzenie nr 93/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
14.07.2017 14:35 Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14.07.2017 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce gminnej Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z. o. o. w Siechnicach
14.07.2017 14:34 Zarządzenie nr 91/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
14.07.2017 11:39 Zarządzenie nr 90/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
07.07.2017 10:32 Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
28.06.2017 12:22 Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 30.06.2017 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości i przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
28.06.2017 11:16 Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Siechnioce w 2017 roku
28.06.2017 10:44 Zarządzenie nr 86/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
20.06.2017 17:11 Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Siechnic w sprawie zatwiedzenia sprawozdania finansowego Zespołu Poieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie za 2016 r.
20.06.2017 16:09 Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 27.06.2017 w spr. ustalenia zakładowgo planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów - Święta Katarzyna droga dojazdowa do gruntów rolnych
20.06.2017 16:04 Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Siechnicz dnia 20.06.2017 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu na ralizację zadań pub;icznych Gminy Siechnice w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
20.06.2017 16:01 Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępn. do wychowania przedszkolnego"
20.06.2017 15:00 Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 21.06.2017 zmieniające Zarządzenie Nr 60 2017 z dnia 11 maja 2017 w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów...

1 2 3 4 następna