Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2018 16:33 Informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci - aktualizacja październik 2018 r.
25.05.2018 14:05 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
24.04.2018 13:20 Informacja dotycząca wysokości dotacji wynikających z części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice na rok 2018
24.04.2018 13:19 Informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i szkół w których zorganizowano oddział przedszkolny - aktualizacja kwiecień 2018 r.
12.03.2018 14:17 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
31.01.2018 15:58 Informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci - styczeń 2018r
31.10.2017 14:53 Informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci - aktualizacja październik 2017 r.
25.09.2017 10:30 Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Siechnic z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym zmieszkałym na terenie gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedzkolach prowadzonych przez Gminę Siechnice - rok szkolny 2017/2018 - edycja II
29.03.2017 11:37 Informacja dotycząca aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, sporządzonej na podstawie art. 78 c ustaw z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty
29.03.2017 11:34 Informacja dotycząca wysokości dotacji wynikających z części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Siechnice na rok 2017
08.03.2017 14:10 BURMISTRZ SIECHNIC POSZUKUJE PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ W ZAKRESIE: realizacji zadania publicznego, mającego na celu zapewnienie wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami Gminy Siechnice, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Siechnice.
30.01.2017 07:58 Informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci - styczeń 2017 r.