Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2018 15:01 Dostawa i posadzenie 65 szt. drzew w bryle oraz przesadzenie 5 szt. drzew na terenach Gminy Siechnice: 1) Uzupełnienie zagospodarowania poprzez dosadzenie drzew w gatunku dąb szypułkowy w ilości 56 szt. w miejsce tzw. wypadów przy drodze Trestno – Blizanowice, 2) Posadzenie 7 szt. drzew w gatunku brzoza pożyteczna „Doorenbos’ na terenie rekreacyjnym w Groblicach, na działce nr 35/2, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, 3) Posadzenie 2 szt. drzew przy ul. Henryka III w Siechnicach, w tym 1 szt. w gatunku jesion wąskolistny „Raywood” w kwaterze po wywrocie jawora oraz drzewo w gatunku buk pospolity „Dawyck Purple” w nieurządzonej kwaterze wskazanej przez Zamawiajacego, 4) Przesadzenie 5 szt. drzew w gatunku jarząb szwedzki o obwodach pni 16-18 cm w Biestrzykowie z terenu działki nr 20/26 na działkę nr 20/25 (sąsiednia działka) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
05.11.2018 12:51 Uzupełnienie zagospodarowania terenu zieleni przyulicznej z podziałem na zadania: 1) przy ul. Jarzębinowej na odcinku od ul. Modrzewiowej do ronda włącznie. Prace obejmują dosadzenie/wymianę w ilości ok. 220 szt. krzewów tawuły japońskiej, wymianę uszkodzonych, drewnianych rollborderów, oraz uzupełnienie/wymianę geowłókniny, a także uzupełnienie kory przy wymienianych roślinach. 2) przy ul. Piłsudskiego w pasie drogowym działki gminnej sąsiadujących z blokami mieszkalnymi, na długości od nr 20 do skrzyżowania z ul. Henryka III. Prace obejmują dosadzenie tzw. „wypadów’ krzewów berberysu w ilości ok. 70 szt., uzupełnienie/wymiana oraz montaż geowłókniny, uzupełnienie kory przy wymienianych roślinach oraz wzdłuż rosnących roślin.
05.11.2018 10:36 Dostawa i zakup wyposażenia w postaci schodołazu gąsienicowego dla Szkoły Podstawowej w Radwanicach
23.10.2018 08:20 Wykonanie rozbiórki budynku na działce nr 784/17 w Radwanicach
19.10.2018 12:54 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego w Radwanicach przy ul. 1 Maja 7
19.10.2018 09:28 Wykonanie prac remontowych garaży i częściowa rozbiórka w ZOZ przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie
19.10.2018 08:40 Wykonanie prac remontowych 3 garaży w Gminnym Centrum kultury przy ul. Fabrycznej 15 w Siechnicach
16.10.2018 10:22 Wycinka 31 szt. drzew wraz z frezowaniem pni wg listy w załączniku. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy
12.10.2018 13:24 Przebudowa drogi powiatowej nr 1939D polegająca na wykonaniu miejsc parkingowych w miejscowości Żerniki Wrocławskie", działka nr 295 ulica Parkowa, obr. Żerniki Wrocławskie, gm. Siechnice
11.10.2018 13:57 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 5 szt. sztuk drzew, dla każdego drzewa oddzielnie, rosnących na terenie Gminy Siechnice, uznanych za pomniki przyrody, w tym: 1 drzewa w gatunku dąb szypułkowy przy ul. Opolskiej w Siechnicach przy posesji nr 27 (działka nr 83/17). 4 drzew w gatunku dąb szypułkowy przy ul. Cedrowej w Radwanicach przy posesjach nr 11, 13, 15 (działki nr 1052/8, 1052/9, 1052/10).
11.10.2018 13:19 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup czytników kart z pinpadem do zastosowania w Urzędzie Miejski w Siechnicach do wydawania e-Dowodów.
09.10.2018 14:43 Wykonanie progów zwalniających wyspowych w miejscowości Siechnice: ul. Gimnazjalna, ul. Piastów Śląskich (Świerczewskiego, ul. Zacisze, ul. Włościańska, ul. Lwowska,ul. Prawocińska, ul. Szkolna, ul. Staszica, ul. Sportowa, ul. Jana Pawła II, w miejscowości Święta Katarzyna: ul. Sienkiewicza, progów zwalniających płytowych w miejscowości Święta Katarzyna: ul. Nowa, ul. Żeromskiego, ul. Strażacka, w miejscowości Iwiny: ul. Kościuszki, w miejscowości Groblice: ul. Zacisze
09.10.2018 10:50 Zapytanie Ofertowe - Zakup Laptopów na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w Siechnicach.
08.10.2018 14:36 Zapytanie ofertowe - Wycena, wydruk i dostarczenie poradników jak postępować w sytuacji zagrożeń w wariantach: 500 szt., 1000 szt., 2000 szt., 3000 szt.
02.10.2018 14:55 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1939D polegająca na wykonaniu miejsc parkingowych w miejscowości Żerniki Wrocławskie", działka nr 295 ulica Parkowa, obr. Żerniki Wrocławskie, gm. Siechnice
02.10.2018 14:39 Zakup i montaż drzwi wejściowych i ewakuacyjnych do budynku świetlicy w Ozorzycach przy ul. Krasińskiego 1d
02.10.2018 08:43 Zakup i montaż okapu przyściennego skośnego o wymiarach 3,74m*1,20 m*0,45 m z łapaczem tłuszczu i oświetleniem halogenowym w kuchni w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
01.10.2018 08:18 Realizacja zadania pt. "Ochrona mienia na terenie budowy szkoły podstawowej i ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej"
28.09.2018 11:41 Informacja o wyniku przetargu z dnia 20 września 2018 r
28.09.2018 11:16 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy zestawie zabawowym na placu zabaw w parku przy ul. Henryka III w Siechnicach
26.09.2018 12:56 Wywóz gruzu i korzeni drzew z działki nr 45/1 w Sulęcinie
25.09.2018 14:29 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy u. 1 maja w Bogusławicach, gmina Siechnice
21.09.2018 12:29 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1939D polegająca na wykonaniu miejsc parkingowych w miejscowości Żerniki Wrocławskie", działka nr 295 ulica Parkowa, obr. Żerniki Wrocławskie, gm. Siechnice
20.09.2018 09:19 Wykonanie nawierzchni betonowej na dz. nr 246/27 przy ul. Batorego w Mokrym Dworze
18.09.2018 14:10 Wykonanie prac remontowych (wymiana drzwi balkonowych) w lokalu przy ul. Żernickiej 44c w Świętej Katarzynie
17.09.2018 14:43 Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny konstrukcji więźby dachowej budynku świetlicy przy ul. Parkowej 2 w Żernikach Wrocławskich. Wykonanie projektu na podstawie w/w ekspertyzy i zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego
06.09.2018 07:53 Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie odwodnienia terenu wokół budynku mieszkalnego przy ul. Bukowa 20 w Świętej Katarzynie
05.09.2018 12:19 Zapytanie ofertowe - Zakup wraz z montażem piłkochwytu na boisku trawiastym przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach
05.09.2018 09:18 Zapytanie ofertowe - Wykonanie prac remontowych w budynku Gminnego Centrum Kultury przy ul. Głównej 82 w Świętej Katarzynie
31.08.2018 15:10 Zapytanie ofertowe - Oczyszczenie z roślinności trzech zbiorników wodnych w Żernikach Wrocławskich

1 2 3 4 5 6 następna