Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2018 14:04 Wykonanie prac remontowych wg. PROJEKTU BUDOWLANEGO -PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZECIWPOZAROWYCH przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
05.07.2018 11:25 Konserwacja wraz z przywróceniem sprawności działania systemu monitoringu gminnego terenu ZUiROK w Sulęcinie, gmina Siechnice
04.07.2018 16:22 Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Siechnice w 2018 roku
02.07.2018 14:13 Wykonanie inwentaryzacji cmentarza w Groblicach
29.06.2018 14:00 Dostawa zabawek wodnych będących wyposażeniem przystani zlokalizowanej przy zbiorniku retencyjnym w Siechnicach
29.06.2018 13:29 Dostawa zabawek wodnych będących wyposażeniem przystani zlokalizowanej przy zbiorniku retencyjnym w Siechnicach
28.06.2018 14:46 Zakup z dostawą oraz montażem sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
26.06.2018 13:24 Wykonanie nawierzchni tymczasowej z płyt żelbetonowych drogowych o wym. 3000x1500 na długości 20 m i szerokości 4,5 m e ciągu drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Iwiny, Gmina Siechnice
25.06.2018 14:46 Wykonanie demontażu i montażu kotła kondensacyjnego olejowego na c.o. i c.w.u. w Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kotowicach na podstawie audytu energetycznego wykonanego przez Firmę Energy Saver
25.06.2018 11:30 Wykonanie prac remontowych wg. projektu budowlano-wykonawczego systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
22.06.2018 10:08 Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji w Szkole Podstawowej przy ul. Podwalnej 1 w Kotowicach
20.06.2018 12:57 Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej stan techniczny stropu i ścian konstrukcyjnych w sali nr 110 i 209 w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Głównej 94 w Świętej Katarzynie
15.06.2018 12:21 Malowanie linii na boisku do siatkówki i koszykówki w Ozorzycach, gmina Siechnice
15.06.2018 12:18 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parkingu w pasie drogi powiatowej nr 1939D, działka nr 295, ul. Parkowa w miejscowości Żerniki Wrocławskie
15.06.2018 07:54 Wykonanie prac remontowych wg. projektu budowlano-wykonawczego systemu sygnalizacji pożarowej, systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
12.06.2018 14:16 Zapytanie ofertowe - Dostawa namiotu plenerowego do Grodziszowa, gmina Siechnice
08.06.2018 10:56 Zapytanie ofertowe - Zakup niszczarki HSM Securio B22, DIN 2, p 3,9 – 1 sztuka
08.06.2018 10:54 Zapytanie ofertowe - Wymiana dwóch wpustów deszczowych
06.06.2018 11:54 Zapytanie ofertowe - Dostawa namiotu plenerowego do Grodziszowa, gmina Siechnice
04.06.2018 14:12 Wykonanie ekspertyzy technicznej określający stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 2 w Żernikach Wrocławskich
04.06.2018 14:10 Wykonanie wypełnienia i uszczelnienia spękań podłużnych, poprzecznych oraz siatkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych masą zalewową na gorąco na terenie Gminy Siechnice
28.05.2018 11:50 Zapytanie ofertowe - Zakup i montaż altanki ogrodowej w Groblicach, gmina Siechnice
28.05.2018 11:35 Opracowanie audytu na wymianę oświetlenia wewnętrznego dostosowując oświetlenie do wymogów obowiązujących norm w obiektach na terenie Gminy Siechnice
25.05.2018 14:09 Zakup, dostawa i transport wraz z rozładunkiem materiałów biurowych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Siechnicach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie w związku z realizacją projektu pn. „Równi w przyszłość – zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
22.05.2018 08:09 Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej przy ul. Głównej 94 w Świętej Katarzynie
21.05.2018 12:14 Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
18.05.2018 10:18 Wykonanie ekspertyzy technicznej określający stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych oraz wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przedszkola przy ul. Kolejowej 2 w Żernikach Wrocławskich
16.05.2018 09:38 Wymiana starej stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowa 7a
15.05.2018 09:16 Wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej studni rewizyjnych, wpustów ulicznych i przykanalików na terenie Gminy Siechnice
15.05.2018 08:42 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na dz. nr 246/27 przy ul. Batorego w Mokrym Dworze

1 2 3 4 5 6 następna