Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2017 08:43 Zapytanie ofertowe - "Czyszczenie wpustów ulicznych na terenie miasta Siechnice"
15.09.2017 13:54 Zapytanie ofertowe - Wyniesienie docelowej organizacji ruchu w zakresie: wykonania i oznakowania wyniesionych przejść dla pieszych, montażu "przejścia aktywnego-chodzący ludek", montażu elementów odblaskowych, montażu tablic z elektornicznym pomiarem prędkości
15.09.2017 07:15 Zapytanie ofertowe - Wykonanie remontu obiektu świetlicy (pawilonów) kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Radwanicach przy ul. Kolejowej 8
13.09.2017 11:52 Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowej przepustu na rowie melioracyjnym dz. nr 13 obręb Blizanowice-Trestno w ciągu działek gminnych nr 11/2 i139/1, obręb Blizanowice-Trestno
12.09.2017 11:46 Zapytanie ofertowe - Wykonanie czterech przystanków przy ul. Brochowskiej, droga powiatowa nr 1935D w Iwinach gmina Siechnice
08.09.2017 14:29 Zapytanie ofertowe - Wykonanie nawierzchni żwirowej na siłowni zewnętrznej przy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie, gmina Siechnice
08.09.2017 14:07 Zapytanie ofertowe - Wykonanie nawierzchni żwirowej na placu zabaw w Łukaszowicach, gmina Siechnice
08.09.2017 10:12 Zapytanie ofertowe - Wykonanie odwodnienia pasa drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Starowiejska
08.09.2017 07:17 Ogłoszenie w związku z utrudnieniami w organizacji ruchu na ul. Raczyńskiego w Smardzowie
01.09.2017 14:19 Dostawa i montaż stalowych szlabanów obrotowych na terenie zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej w Siechnicach
01.09.2017 08:44 Dostawa i montaż stalowych barier ochronnych oraz blokady parkingowej na wjeździe na teren zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej w Siechnicach
25.08.2017 14:34 Zakup 25 medali wraz z etui w związku z uroczystością wręczenia stypendiów sportowych, naukowych, artystycznych w ramach Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów Gminy Siechnice za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017
25.08.2017 10:08 Dostawa i montaż stalowych barier ochronnych oraz blokady parkingowej na wjeździe na teren zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej w Siechnicach
25.08.2017 07:27 Dostawa i montaż stalowych szlabanów obrotowych na terenie zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej w Siechnicach
24.08.2017 08:33 Zapytanie ofertowe - Wyniesienie w terenie progów zwalniających wyspowych 2 szt. wraz z wyniesieniem oznakowania pionowego i poziomego w ciągu drogi gminnej ul. Lipowa w miejscowości Biestrzyków
23.08.2017 13:37 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn: „ Usunięcie awarii posadowienia przyczółków mostu w ciągu ul.Odrzańskiej w Kotowicch, Gmina Siechnice”
18.08.2017 13:27 Zapytanie ofertowe - Wykonanie czterech przystanków przy ul. Brochowskiej, droga powiatowa nr 1935D w Iwinach gmina Siechnice
17.08.2017 12:19 Zapytanie ofertowe - Przewóz uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Siechnice na baseny Miejskie "Termy Jakuba" w Oławie
16.08.2017 10:08 Zapytanie ofertowe - Wykonanie drenażu francuskiego na ul. Jesionowej w Biestrzykowie
11.08.2017 13:38 Zapytanie ofertowe - Dowóz uczniów niepełnosprawnych, transportem dostosowanym do przewozu osób poruszających się na wózku inwalidzkim, z terenu Gminy Siechnice do Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie oraz ich odwóz do miejsc zamieszkania w roku szkolnym 2017/2018.
09.08.2017 13:27 Zapytanie ofertowe - Remont Kanalizacji Deszczowej ul. Wrocławskiej w Żernikach Wrocławskich
07.08.2017 13:57 ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont kanalizacji deszczowej ul.1-go Maja w Bogusławicach
07.08.2017 11:18 Zapytanie oferotwe - Wykonanie czterech przystanków przy ul. Brochowskiej, droga powiatowa nr 1935D w Iwinach gmina Siechnice
04.08.2017 20:08 Wykonanie boiska z kostki betonowej o wymiarach 11x22 m do siatkówki i koszykówki przy ulicy Krasińskiego w miejscowości Ozorzyce
01.08.2017 14:53 Zapytanie ofertowe - Dostawa namiotu plenerowego do Kotowic, gmina Siechnice
28.07.2017 11:39 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zjazdu tymczasowego obręb Blizanowice – Trestno oraz wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zjazdu tymczasowego, obręb Sulęcin - Szostakowice
26.07.2017 12:59 Zapytanie ofertowe - Wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych w ciągu drogi powiatowej nr 1939 D odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
26.07.2017 12:19 Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań pn.: 1. „Wykonanie ściany oporowej z grodzic na stawie w Żernikach Wrocławskich” 2. „Czyszczenie i remont dwóch zbiorników wodnych w Świętej Katarzynie i Smardzowie”
24.07.2017 11:43 Zapytanie ofertowe - Naprawa i konserwacja urzadzeń na placach zabaw oraz obiektach sportowych w Świętej Katarzynie
21.07.2017 09:18 Wykonanie boiska na działce nr 45/1 w Sulęcinie, Gmina Siechnice

1 2 3 4 5 6 następna