Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2018 11:51 Zapytanie ofertowe - Wykonanie dwóch przystanków w ciągu drogi powiatowej 1935 D w Radomierzycach, gmina Siechnice
14.03.2018 11:43 Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu zabaw na terenie działki nr 257/5 w Iwinach przy ulicy Zacisznej
14.03.2018 09:56 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w zakresie prac rozbiórkowych pięciu garaży przy ul. Wiosennej dz. Nr 281/26
12.03.2018 15:11 Opracowanie operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej urządzeń oświetleniowych dla zadania „Rozbudowa ul. Osiedlowej w Siechnicach
12.03.2018 13:26 Zapytanie ofertowe - Montaż ogrodzenia panelowego wokół terenu rekreacyjnego przy ul. Aleja Lipowa w Sulęcinie, dz. nr 45/1
09.03.2018 10:54 Zapytanie ofertowe - Dostawa i montaż rekreacyjnej skałki wspinaczkowej na terenie rekreacyjnym w miejscowości Groblice (Gmina Siechnice)
08.03.2018 12:58 Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę łącznie z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami w podziale na zadania.
07.03.2018 16:21 Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem 1580 szt. sadzonek kwiatów w gatunku bratek ogrodowy (Viola x wittrockiana)
07.03.2018 13:19 Zapytanie ofertowe - Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Siechnice
06.03.2018 08:45 Dostawa kontenera biurowego pełniącego funkcję magazynu drobnego sprzętu pływającego na terenie zbiornika retencyjnego w Siechnicach, dz. 542/57 obręb Siechnice
02.03.2018 12:39 Dostawa 500 szt. drewnianych palików do palikowania drzewek o wymiarach 7 cm x 250 cm oraz 3000 szt. rygli poprzecznych (tzw. połówek) do stabilizacji palików pionowych o wymiarach 6 cm x 60 cm. Rygle powinny być spakowane po 50 szt.
28.02.2018 13:08 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. Remonty kapitalne i bieżące ujęte w planie finansowym Wydziału Komunalnego Gminy Siechnice w 2018 roku.
20.02.2018 13:07 Wykonanie badań geotechnicznych gruntu ul. Św. Marka w miejscowości Zębice Gmina Siechnice
19.02.2018 14:13 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup półki dyskowej oraz kart kryptograficznych
13.02.2018 08:50 ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzątanie jezdni i chodników na terenie Gminy Siechnice
09.02.2018 07:37 ZAPYTANIE OFERTOWE - przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. M.Reja (Gmina Siechnice) do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki i przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, Gmina Siechnice
09.02.2018 07:21 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dwóch przystanków przy ul. Brochowskiej, droga powiatowa nr 1935D w Iwinach gmina Siechnice.
08.02.2018 09:03 Wykonanie usług kominiarskich w zakresie czyszczenia przewodów kominowych wraz z przeprowadzeniem ustawowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach na terenie Gminy Siechnice
08.02.2018 07:28 Wykonanie oceny stanu technicznego zbiornika wodnego w Sulimowie oraz ocenę stanu technicznego budynków w Grodziszowie i Szostakowicach
07.02.2018 10:18 Wycinka 29 szt. drzew wraz z frezowaniem pni oraz frezowanie 4 pni wg listy w załączniku nr 1. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
06.02.2018 08:05 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „ Remont przepustu drogowego na cieku Katarzynka dz. Nr 602/2 Obręb Siechnice w ciągu drogi gminnej ul.Jaśminowa w Siechnicach działki nr 603 i nr 598 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych
30.01.2018 14:20 Wykonanie osuszenia budynku mieszkalnego w Świętej Katarzynie przy ul. Bukowej 20 metodą krystaliczną.
30.01.2018 13:32 Wykonanie zjazdu tymczasowego na drogę powiatowej nr 1934D działka 42/1 dr z działki nr 11/2, Obręb Blizanowice-Trestno i 1942D działka nr 57/1 dr z działki nr 166/32, Obręb Sulęcin-Szostakowice
26.01.2018 10:16 Remont zbiorników w Świętej Katarzynie i Smardzowie
25.01.2018 14:42 Wykonanie projektu wykonawczego tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogi powiatowej w Sulimowie
23.01.2018 14:45 Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Native Speakera prowadzącego pozalekcyjne, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Siechnicach, ul. Szkolna 4 w ramach Projektu nr RPDS.10.02.02-02-0005/17 pn. „Równi w przyszłość - zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020
22.01.2018 13:41 Wykonanie oceny stanu technicznego zbiornika wodnego w Sulimowie oraz ocenę stanu technicznego budynków w Grodziszowie i Szostakowicach
22.01.2018 12:28 Zapytanie ofertowe - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu gminy Siechnice w schronisku dla zwierząt w 2018 r.
17.01.2018 13:03 WYKONANIE DRENAŻU FRANCUSKIEGO NA UL. JESIONOWEJ W BIESTRZYKOWIE
04.01.2018 12:20 Zapytanie ofertowe - usuwanie i przekazanie do utylizacji martwych zwierząt z terenów gminnych Gminy Siechnice

1 2 3 4 5 6 następna