Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2019 09:53 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa zestawów komputerowych oraz TV LCD na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
06.12.2019 09:51 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa systemów operacyjnych oraz akcesoriów IT na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
04.12.2019 16:32 Zakup, dostawa i transport wraz z rozładunkiem materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Siechnicach i jednostek organizacyjnych Gminy Siechnice - 2020 r.
29.11.2019 11:00 Demontaż istniejących 62 opraw parkowych oraz dostawę i montaż 62 nowych opraw parkowych na terenie parku rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach.
27.11.2019 15:37 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa systemów operacyjnych oraz akcesoriów IT na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
26.11.2019 14:12 ZAPYTANIE OFERTOWE - Dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących wraz z systemem zliczania kosztów druku i dostawą materiałów eksploatacyjnych transportem Wykonawcy lub na jego koszt
26.11.2019 08:42 „Zapytanie ofertowe – Dostawę i montaż 5 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego na działce nr 92/24 w Łukaszowicach, gmina Siechnice”
06.11.2019 16:13 Wymiana 121 szt. drzew na terenie gminy Siechnice
05.11.2019 08:58 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
04.11.2019 14:11 Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, gospodarki wodnej lub melioracji wodnej w sprawie zmiany stanu wody na gruncie nr 287/4, 288/2, 288/3, 288/4, obręb Święta Katarzyna, szkodliwie wpływającej na działki nr 287/1, 287/2, 287/3, obręb Święta Katarzyna
31.10.2019 07:18 Dostarczenie ekspresowego namiotu reklamowego wraz z opracowaniem projektu graficznego nadruku, wykonaniem nadruku oraz transportem do siedziby Zamawiającego
28.10.2019 12:46 Wykonanie progów zwalniających wyspowych z tworzywa PCV wraz z oznakowaniem pionowym w ciągu dróg gminnych ulica Kalinowa i ulica Czeremchowa w miejscowości Siechnice
24.10.2019 14:04 Dostawa 500 szt. drewnianych palików do palikowania drzewek o wymiarach 7 cm x 250 cm oraz 3000 szt. rygli poprzecznych (tzw. połówek) do stabilizacji palików pionowych , o wymiarach 6 cm x 60 cm. Rygle powinny być spakowane po 50 szt. Paliki powinny być wystrugane na gładko i zaimpregnowane środkiem ochronnym, odpornym na szkodniki, grzyby oraz pleśń a także posiadać ostre zakończenia, które będą umożliwiały wbicie w grunt
24.10.2019 14:01 Demontaż wraz z utylizacją urządzeń znajdujących się na placach zabaw na terenie Gminy Siechnice
23.10.2019 16:12 Czyszczenie kanalizacji deszczowej w miejscowości Siechnice
23.10.2019 13:19 Zapytanie ofertowe - wykonanie oraz dostarczenie 500 szt. teczek twardych oraz 1000 szt. teczek miękkich zgodnie z informacjami przekazanymi przez zlecającego oraz dostarczenie ich do siedziby Urzędu Miejskiego w Siechnicach
16.10.2019 17:00 Dostawa i posadzenie 40 szt. drzew oraz wymiana 166 szt. drzew na terenach Gminy Siechnice
16.10.2019 17:00 Zagospodarowanie terenu skweru przy ul. Kościuszki w Iwinach na działce drogowej nr 283/2 zgodnie z projektem zieleni i wytycznymi przedstawionymi w załącznikach
15.10.2019 14:31 Zapytanie ofertowe – Dostawę i montaż 2 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego przy ul. Topolowej w Grodziszowie, gmina Siechnice
14.10.2019 09:44 Zapytanie ofertowe – Dostawę i montaż 3 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego przy ul. Wincentego Witosa w Ozorzycach, gmina Siechnice
14.10.2019 09:38 Zapytanie ofertowe – Dostawę i montaż 6 szt. kompletnych systemów oświetlenia drogowego fotowoltaicznego przy ul. Lipowej i ulicy Jesionowej w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
11.10.2019 13:26 Zapytania ofertowe - "Zakup i dostawa napowietrzacza pływającego na potrzeby gminy Siechnice"
10.10.2019 13:24 Zapytania ofertowe - "Wykonanie osłony śmietnikowej przy budynku komunalnym na ul .Wiosennej 13 w Siechnicach"
09.10.2019 16:21 Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych przy 217 drzewach rosnących na terenie Gminy Siechnice wraz z posprzątaniem terenu, wywiezieniem i utylizacją pozostałości po pracach pielęgnacyjnych, zgodnie z załączoną listą (załącznik nr 1)
09.10.2019 10:10 Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją, a także dostawa i montaż nowych urządzeń na plac zabaw znajdujący się przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach
01.10.2019 07:50 Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Rozbudowa ul. Osiedlowej w Siechnicach" realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
27.09.2019 14:02 Wykonanie ekspertyz dendrologicznych 5 szt. sztuk drzew, dla każdego drzewa oddzielnie, rosnących na terenie Gminy Siechnice, w tym: 1) 2 drzew w gatunku dąb szypułkowy rosnących w Siechnicach na terenie os. Perłowego przy ul. Henryka III (działki nr 549/228 i 549/179), 2) 2 drzew rosnących na terenie ogrodu przyszkolnego w Świętej Katarzynie przy ul. Głównej 94 (działka nr 566/4) w gatunku sosna czarna oraz kasztanowiec biały, posiadających numerację w terenie: 9 i 10, 3) 1 drzewa w gatunku lipa drobnolistna rosnącego na terenie ogrodu przedszkolnego w Świętej Katarzynie przy ul. Dąbrowskiego 3 (działka nr 578) będącego się w kolizji z schodami wejściowymi do budynku przedszkolnego.
27.09.2019 14:00 Wycinka 12 szt. drzew wraz z frezowaniem pni wg listy w załączniku. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy.
27.09.2019 07:37 Zapytanie ofertowe opracowanie „Programu zwalczania komarów i kleszczy naturalnymi metodami, w tym biologicznymi, na terenie gminy Siechnice”
25.09.2019 12:53 Zapytanie ofertowe:" Doradztwo prawne, ekonomiczno – finansowe oraz techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Siechnice zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna wraz z dostawą wyposażenia, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, w systemie „pod klucz” w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym

1 2 3 4 5 6 następna