Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.04.2019 16:57 Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji technicznej remontu, niezbędnej do zlecenia i realizacji robót remontowych obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ul. Czeremchowej w miejscowości Siechnice, Gmina Siechnice wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją
15.04.2019 14:32 Zapytanie Ofertowe - Zakup i dostawa niszczarki.
15.04.2019 12:37 Zapytanie ofertowe - Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowej w ciągu drogi gminnej ulica Modrzewiowa w miejscowości Zębice, działka nr 199/23, obręb Zębice, Gmina Siechnice
15.04.2019 09:45 Zapytanie ofertowe – Dostawa i montaż altany o kształcie sześciokątnym (w rzucie poziomym) oraz wykonanie nawierzchni utwardzonej wewnątrz altany i dwóch istniejących wiat, na terenie rekreacyjnym przy ul. Kolejowej w Groblicach, gmina Siechnice
15.04.2019 08:59 Zapytanie oferotwe - Zakup i montaż drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku świetlicy w Ozorzycach przy ul. Krasińskiego 1d
11.04.2019 15:17 Zapytanie Ofertowe - Zakup i dostawa sprzętu oraz akcesoriów IT na potrzeby Urzędu Miejskiego.
11.04.2019 14:21 Zapytanie Ofertowe - Zakup i dostawa laptopów oraz telefonu komórkowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
11.04.2019 09:11 Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
10.04.2019 11:41 Przeniesienie przystanku w Smardzowie przy ul. Mikołaja Reja, gmina Siechnice do nowej lokalizacji wraz z budową nowej zatoki oraz przebudową zjazdu na działkę nr 17 w Smardzowie, gmina Siechnice
10.04.2019 09:51 Wykonanie opinii technicznej celem ustalenia czy połączenie dwóch obiektów przedszkola w Świętej Katarzynie przy ul. Dąbrowskiego 3 drzwiami spełnia wymogi aktualnych przepisów przeciwpożarowych
08.04.2019 08:35 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego świetlicy oraz przybudówki (biblioteki) przy ul. Kotowickiej 5 w Groblicach
04.04.2019 08:08 Wykonanie opinii technicznej celem ustalenia czy połączenie dwóch obiektów przedszkola w Świętej Katarzynie przy ul. Dąbrowskiego 3 drzwiami spełnia wymogi aktualnych przepisów przeciwpożarowych
02.04.2019 09:37 Ocena przepustowości hydraulicznej cieku Koci Rów na odcinku od km 2+970 do km 5+205 w gminie Siechnice
02.04.2019 09:35 Koreferat dla projektu wykonawczego pn. : „Zbiornik wielofunkcyjny w Smardzowie”
29.03.2019 13:41 Wykonanie czyszczenia i kamerowania kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych i przykanalików na odcinku ulicy Głównej w Świętej Katarzynie
27.03.2019 09:36 Remont ogrodzenia przy Centrum Kultury w Siechnicach
26.03.2019 11:25 Wykonanie przeglądów placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Siechnice – kontrole funkcjonalne oraz roczne kontrole podstawowe.
19.03.2019 15:01 Pielęgnacja wraz z uzupełnieniem zagospodarowania terenów zieleni przyulicznej przy ul. Jarzębinowej oraz terenu ronda i klombów przy rondzie na skrzyżowaniu ulic: Jarzębinowa/Ciepłownicza/Staszica/Sienkiewicza w Siechnicach
19.03.2019 15:00 Pielęgnacja wraz z uzupełnieniem zagospodarowania terenów zieleni przyulicznej w Siechnicach przy: 1) ul. Jana Pawła II, 2) ul. Piłsudskiego 3) klombu przy ul. Kościelnej 4) klombów na placu miejskim 5) oraz szpaleru drzew przy ul. Sportowej w Siechnicach.
19.03.2019 14:58 Pielęgnacja zieleni przyulicznej przy ul. Grabskiego w Siechnicach oraz wymianę 6 szt. drzew w gatunku Grusza drobnoowockowa (Pyrus calleryana) ‘Chanticleer” będących w złym stanie zdrowotnym lub suchych.
19.03.2019 08:42 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem separatora tłuszczu i skrobii na istniejącym przyłączu kanalizacji sanitarnej budynku przedszkola przy ul. Osiedlowej 23 w Siechnicach
14.03.2019 11:23 Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozbiórki 5 garaży na działce nr 281/26 w Siechnicach przy ulicy Wiosennej
14.03.2019 10:51 Zapytanie ofertowe - Zagospodarowanie klombu (powierzchnia ok. 30 m2) i 6 sztuk donic betonowych przed ratuszem w Siechnicach
14.03.2019 10:26 Zapytanie ofertowe - 1. Dostawa kwiatów do 32 szt. donic typu HARMONIA EX ½ (16 kompletów), zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Jana Pawła II w Siechnicach. 2. Dostawa i montaż na latarniach 18 szt. donic z obejmami typu HARMONIA EX ½ (9 kompletów) wraz z nasadzonymi kwiatami, zlokalizowanych na placu miejskim przy ul. Jana Pawła II w Siechnicach
14.03.2019 10:09 Zapytanie ofertowe - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu gminy Siechnice w schronisku dla zwierząt w 2019 r.
12.03.2019 13:04 Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw oraz obiektach sportowych na terenie Gminy Siechnice
12.03.2019 12:40 Wykonanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów komunalnych Gminy Siechnice
11.03.2019 14:35 Przeprowadzenie badań wilgotności w 4 pomieszczeniach w północno-wschodniej części budynku ZOZ w Świętej Katarzynie przy ul. Żeromskiego 1 oraz ocenę jakości i skuteczności wykonanej izolacji poziomej metodą hydrofobową, odgrzybiania oraz osuszania przez Firmę IZOMUR
11.03.2019 14:08 Wykonanie badań geotechnicznych, określających warunki gruntowo-wodne dla dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice z podziałem na zadania: Zadanie 1. Ulica Polna, miejscowość Groblice Zadanie 2. Ulica Pogodna, miejscowość Iwiny
08.03.2019 10:05 Wykonanie czyszczenia rur kanalizacji deszczowej studni rewizyjnych, wpustów ulicznych i przykanalików w Sulęcinie

1 2 3 4 5 6 następna