Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.05.2017 08:09 Zapytanie ofertowe "Remont świetlicy w Iwinach"
23.05.2017 15:20 ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie pomiarów wysokościowych ul. Jesionowej w miejscowości Biestrzyków Gmina Siechnice
23.05.2017 15:15 ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie badań geotechnicznych gruntu na potrzeby projektu remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych: - ul. Jesionowej w miejscowości Biestrzyków Gmina Siechnice - ul. Stefana Batorego w Miejscowości Mokry Dwór Gmina Siechnice
19.05.2017 15:50 Zakup i dostawa licencji programu STATLOOK
19.05.2017 13:49 Zakup i dostawa licencji programu DESlock+ PRO i DESlock+ Standard
11.05.2017 14:23 Budowa oświetlenia drogowego ul. Orlej w miejscowości Żerniki Wrocławskie, Gmina Siechnice.
11.05.2017 14:18 Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze, Pogodnej i Słonecznej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice.
11.05.2017 10:31 Zapytanie ofertowe na dostawę peralgonii
10.05.2017 12:46 Zapytanie ofertowe System Informacji Prawnej-LEX Samorząd Terytorialny on-line
09.05.2017 15:12 Naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych na placu zabaw na terenie gminy Siechnice
09.05.2017 15:09 Dostawa stołów i ławek zewnętrznych do miejscowości Zębice i Zacharzyce
05.05.2017 12:08 Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Siechnice w roku 2016 dla Przedszkola Niepublicznego Supełek oraz Niepublicznego Przedszkola Kolorowy Kącik
05.05.2017 12:06 UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 14 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Siechnice w roku 2016 dla Przedszkola Niepublicznego Supełek oraz Niepublicznego Przedszkola Kolorowy Kącik
26.04.2017 11:28 Zapytanie ofertowe - Wykonanie ściany oporowej z grodzic stawu w Żernikach Wrocławskich
26.04.2017 09:10 Zapytanie ofertowe - Przedmiotem zapytania ofertowego jest opracowanie projektu technicznego remontu kuchni ,stołówki i zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem kuchni i zaplecza w sprzęt oraz dostosowaniem pomieszczeń do wymogów HACCP w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach
26.04.2017 09:04 Zapytanie ofertowe - Miejscowe przełożenie nawierzchni ułożonej z płyt betonowych o fakturze ozdobnej oraz regulacja wysokościowa słupa latarni na istniejącym fundamencie ul. Jana Pawła II w miejscowości Siechnice
24.04.2017 11:46 Zapytanie ofertowe - Usługi deratyzacji terenów i obiektów gminnych w Zacharzycach, gmina Siechnice
14.04.2017 09:37 Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu Gminy Siechnice w roku 2016 dla Przedszkola Niepublicznego Supełek oraz Niepublicznego Przedszkola Kolorowy Kącik
13.04.2017 11:05 Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pt. Remonty kapitalne i bieżące ujęte w planie finansowym Wydziału Komunalnego Gminy Siechnice
10.04.2017 18:21 Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i opracowanie kartograficzne mapy Gminy Siechnice (wraz z przekazaniem wersji elektronicznych mapy gminy i 4 miejscowości do użytku Zamawiającego) oraz projekt i wydruk mapy Gminy Siechnice (5000 egzemplarzy)
07.04.2017 09:03 Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej i wykonawczej na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej pt.”Wykonanie ekspertyzy technicznej celem ustalenia czy pomieszczenia ,w których obecnie znajdują się oddziały przedszkolne spełniają wymogi rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2014 r.” w Szkole Podstawowej w Siechnicach przy ul Szkolnej 4.
07.04.2017 08:40 Dostawa 600 szt. drewnianych palików do palikowania drzewek o wymiarach 7 x 250 cm oraz 600 szt. rygli poprzecznych (tzw. połówek) do stabilizacji palików pionowych o wymiarach 6 x 60 cm. Rygle powinny być spakowane po 50 szt. Paliki powinny być wystrugane na gładko i zaimpregnowane środkiem ochronnym, odpornym na szkodniki, grzyby oraz pleśń a także posiadać ostre zakończenia, które będą ułatwiały wbicie w grunt.
05.04.2017 13:26 Zapytanie ofertowe - Budowa przepustu na rowie melioracyjnym dz. nr 595/2 obręb Siechnice w ciągu drogi gminnej dz nr 596; 96/4 obręb Siechnice
28.03.2017 14:39 Zapytanie ofertowe - opracowanie, przygotowanie i wydruk – materiałów kartograficzno-turystycznych (mapa)
24.03.2017 13:13 Zapytanie ofertowe - Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych metodami alpinistycznymi przy 53 drzewach rosnących na terenie Gminy Siechnice wraz z posprzątaniem terenu, wywiezieniem i utylizacją pozostałości po pracach pielęgnacyjnych, zgodnie z załączoną lista (załącznik nr 1)
24.03.2017 13:10 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Leśnej i Dębowej w miejscowości Kotowice.
24.03.2017 11:24 Zapytanie ofertowe - opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Pogodnej w miejscowości Kotowice
23.03.2017 11:00 Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo technicznej i wykonawczej na podstawie wykonanej ekspertyzy technicznej pt.”Wykonanie ekspertyzy technicznej celem ustalenia czy pomieszczenia, w których obecnie znajdują się oddziały przedszkolne spełniają wymogi rozporządzenia MEN z dnia 31.12.2014 r.” w Szkole Podstawowej w Siechnicach przy ul. Szkolnej 4
23.03.2017 09:24 Zapytanie ofertowe - Wycinkę 9 szt. drzew wraz z frezowaniem pni wg listy w załączniku nr 1. Usługa obejmuje również posprzątanie terenu, utylizację biomasy
23.03.2017 08:56 Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Zacisze w miejscowości Żerniki Wrocławskie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

1 2 3 4 5 6 następna