Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2020 07:35 Zapytanie ofertowe – Kontynuacja budowy terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Zacisznej w Iwinach na działce nr 257/5
14.09.2020 14:41 Zapytanie ofertowe - "Zakup garażu blaszanego do montażu na działce gminnej nr 246/27 w miejscowości Mokry Dwór, gmina Siechnice".
14.09.2020 12:07 Zapytanie ofertowe - "Remont zjazdów z drogi krajowej DK 94 na drogi gminne: ulica Polna, ulica Słoneczna, ulica Parkowa, ulica Zachodnia, ulica Łąkowa w miejscowości Groblice".
10.09.2020 14:09 Wykonanie progu zwalniającego wyspowego z kostki granitowej wraz z oznakowaniem na ul. Piastów Śląskich w miejscowości Siechnice
10.09.2020 14:06 Wykonanie 17 szt. audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej należących do gminy Siechnice
10.09.2020 07:39 Odwoenienie świetlicy zlokalizowanej w Sulimowie przy ul. Zachodniej
07.09.2020 10:29 Odwodnienie świetlicy zlokalizowanej w Sulimowie przy ulicy Zachodniej
07.09.2020 10:28 Konserwacja przepustu na skrzyżowaniu ulic Św. Franciszka i Św. Floriana w Sulimowie
02.09.2020 07:20 Zapytanie ofertowe na wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Kolejowej w Żernikach Wrocławskich.
28.08.2020 14:22 Zakup garażu blaszanego do montażu na działce gminnej nr 246/27 w miejscowości Mokry Dwór, gmina Siechnice
28.08.2020 14:19 Zakup wraz z montażem piłkochwytu na boisku trawiastym przy ul. Świętego Krzyża w Siechnicach
28.08.2020 08:28 „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Szkolnej w Siechnicach (dz. nr 280/1 i 642/1 obręb miasto Siechnice)”.
26.08.2020 14:24 Wykonanie projektu zmiany docelowej organizacji ruchu na drogach gminnych ulica Akacjowa i ulica Lipowa w Biestrzykowie zarządzanych przez Burmistrza Siechnic
24.08.2020 08:52 Zapytanie ofertowe na wykonanie inspekcji TV kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Kolejowej w Żernikach Wrocławskich
20.08.2020 12:26 Wykonanie drenazu fransuskiego na działkach gminnych nr 549/200, 549/225, 549/145 położonych przy ul. Emila Fieldorfa w Siechnicach
13.08.2020 15:06 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie STREET WORKOUT w Świętej Katarzynie w Gminie Siechnice
06.08.2020 14:18 ZAPYTANIE OFERTOWE - "Remont ogrodzenia stalowego wzdłuż ul. Henryka III i ul. Sportowej - park miejski w Siechnicach"
05.08.2020 10:45 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego z menadżerem haseł na potrzeby Rady Miejskiej w Siechnicach.
30.07.2020 15:00 ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa laptopów i oprogramowania. Projekt: „Zdalna Szkoła+ – wsparcie kształcenia zdalnego na terenie Gminy Siechnice”.
30.07.2020 13:15 Wykonanie czyszczenia i kamerowania kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych na terenie gminy Siechnice
30.07.2020 09:04 Zapytanie ofertowe - "Wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla skrzyżowania dróg gminnych ul. Akacjowej z ul. Lipową w miejscowości Biestrzyków, Gmina Siechnice"
29.07.2020 13:17 Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie z zakresu telekomunikacji ruchomej (systemy telefonii komórkowej oraz inne systemy oparte na komunikacji bezprzewodowej) dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej
27.07.2020 12:50 Zapytanie ofertowe - "Wykonanie badań nawierzchni drogi gminnej, działka nr 124, obręb Blizanowice, Gmina Siechnice
27.07.2020 12:33 zapytanie ofertowe - "Remont ogrodzenia stalowego wzdłuż ul. Henryka III i ul. Sportowej - park miejski w Siechnicach"
17.07.2020 14:59 ZAPYTANIE OFERTOWE - Wyświetlacza LCD do smartfona na potrzeby Urzędu Miejskiego w Siechnicach.
17.07.2020 11:24 Wykonanie progów zwalniających wyspowych w ilości 12 szt., oraz progów zwalniajacych płytowych w iloścvi 3 szt. w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Siechnice wraz z oznakowaniem
15.07.2020 13:41 Zapytanie ofertowe Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie z zakresu telekomunikacji ruchomej (systemy telefonii komórkowej oraz inne systemy oparte na komunikacji bezprzewodowej) dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej
13.07.2020 12:04 Zapytanie ofertowe: "Opracowanie Programu Funkcjonalono – Użytkowego dla budowa budynku komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna”
10.07.2020 12:09 Renowacja i zabezpieczenie siedzisk drewnianych 14 szt. ławek przy placu miejskim w Siechnicach
09.07.2020 08:05 Remont zjazdów z dróg gminnych: ulica Pogodna, ulica Polna, ulica Słoneczna, ulica Parkowa, ulica Zachodnia, ulica Łąkowa zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 94 w miejscowosci Groblice

1 2 3 4 5 6 następna