Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2019 14:48 GOPS.FA.083.4.2019 Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC" PONOWIONE
18.09.2019 14:37 GOPS.FA.083.2.2019 Usługi doradcze w ramach projektu "WDROŻENIE USPRAWNIEŃ ORGANIZACYJNYCH GOPS"
17.09.2019 14:46 GOPS.FA.083.3.2019 Warsztaty kompetencji rodzicielskich w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC
26.07.2019 12:53 Usługi poradnictwa PSYCHIATRY, do którego zadań będzie należała pomoc i wsparcie dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, w zakresie diagnostyki psychiatrycznej wraz z leczeniem farmakologicznym w ramach projektu.: W rodzinie jest moc
27.06.2019 13:46 Zapytanie ofertowe na Zakup kontrolowany - lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim
03.06.2019 17:54 GOPS.FA.083.1.2019 Usługi specjalistyczne świadczone dla rodzin w ramach projektu pn.: „W RODZINIE JEST MOC
31.05.2019 13:17 Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, rad pedagogicznych oraz spotkań z rodzicami w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień dla placówek oświatowych w gminie Siechnice
08.05.2019 16:27 Zapytanie ofertowe na Usługi mediacyjne realizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Siechnice
28.03.2019 08:36 Zapytanie ofertowe na Usługi psychologiczne z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze - ogłoszenie ponowione
12.03.2019 09:48 Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne - ogłoszenie ponowione
04.03.2019 16:04 Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci eksperymentujących z zażywaniem środków psychoaktywnych w ramach działań Punktu Konsultacyjnego
04.03.2019 16:03 Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach działań Punktu Konsultacyjnego
04.03.2019 16:01 Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w ramach działań Punktu Konsultacyjnego
04.03.2019 15:59 Zapytanie ofertowe na usługę terapii rodzinnej wykonywanej poza siedzibą GOPS
26.02.2019 15:03 Plan zamówień publicznych na rok 2019
26.02.2019 11:41 Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami doświadczającymi przeżyć traumatycznych
26.02.2019 11:38 Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego z osobami przechodzącymi kryzys małżeński i mającymi problemy wychowawcze
20.02.2019 16:40 Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami stosującymi przemoc
20.02.2019 16:36 Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne w ramach działań Punktu Konsultacyjnego w obszarze uzależnień i w pracy z osobami doświadczającymi przemoc
13.02.2019 10:37 Zapytanie ofertowe na konsultacje psychiatryczne
13.02.2019 10:34 Zapytanie ofertowe na terapię biofeedback
13.12.2017 10:47 Usługa dożywiania osób dorosłych - podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach
20.09.2017 11:29 Zapytanie ofertowe na dostawę opału dla podopiecznych GOPS
15.05.2017 15:07 Zapytanie ofertowe na dostarczenie i obsługę urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych podczas pikników rodzinnych
28.12.2016 11:32 Zapytanie ofertowe na usługę dożywiania podopiecznych GOPS 2017
14.06.2016 11:08 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie obozu sportowo-rekreacyjnego
31.05.2016 15:00 Zapytanie ofertowe na zorganizowanie wypoczynku letniego dla uczniów w formie kolonii i obozu
12.05.2016 12:05 Dostarczenie i obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych wraz z organizacją zabaw plenerowych podczas pikników rodzinnych
22.03.2016 14:16 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
09.02.2016 15:58 PONOWIONE Zapytanie ofertowe na Konsultacje psychiatryczne w Punkcie Konsultacyjnym prowadzonym przez GOPS

1 2 następna