Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.09.2008 13:45 Uchwała Nr XIV/102/07 - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do wskazania osób do składów Gminnej Komisji ds.Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum
01.09.2008 13:44 Uchwała Nr XIV/101/07 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
01.09.2008 13:40 Uchwała Nr XIV/100/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Eugeniusza Kostka na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna
01.09.2008 17:37 Uchwała Nr XIV/99/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie
01.09.2008 15:35 Uchwała Nr XIV/98/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Zacharzycach
01.09.2008 15:34 Uchwała Nr XIV/97/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach
01.09.2008 13:32 Uchwała Nr XIV/96/07 - w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach
01.09.2008 13:30 Uchwała Nr XIV/95/07 - w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
01.09.2008 13:26 Uchwała Nr XIV/94/07 - w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
01.09.2008 13:18 Uchwała Nr XIV/93/07 - mieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
29.08.2008 17:06 Uchwała Nr XIV/92/07 - w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości lokalowej położonej w budynku ZOZ-u przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie.
29.08.2008 19:09 Uchwała nr XIV/91/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr XI/72/07 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia symboli miejscowości Smardzów
29.08.2008 17:03 Uchwała Nr XIII/90/07 - w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza – Oława
29.08.2008 17:00 Uchwała Nr XIII/89/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Rady Sołeckie wsi Zębice, Sulimów i Sulęcin z Szostakowicami
29.08.2008 16:52 Uchwała Nr XIII/88/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej w imieniu mieszkańców Radwanic przez Jolantę Olczak na Wójta Gminy Święta Katarzyna, który pomimo podstaw prawnych wstrzymuje i ociąga się z umorzeniem postępowania oraz wydaniem decyzji odmownej o uwarunkowaniach środowiskowych na budowę krematorium na działce nr 842 w Radwanicach
29.08.2008 16:50 Uchwała Nr XIII/87/07 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Oławie
29.08.2008 18:48 Uchwała Nr XIII/86/07 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
29.08.2008 16:44 Uchwała nr XIII/85/07 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok
29.08.2008 16:41 Uchwała nr XIII/84/07 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
29.08.2008 16:39 Uchwała nr XIII/83/07 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok
29.08.2008 16:28 Uchwała Nr XIII/82/07 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w rejonie ulic Żernickiej i Zacharzyckiej
29.08.2008 16:15 Uchwała Nr XII/81/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
29.08.2008 16:01 Uchwała Nr XII/80/07 - w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siechnicach
29.08.2008 15:58 Uchwała Nr XII/79/07 - w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie działającego pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
29.08.2008 15:56 Uchwała Nr XII/78/07 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie obejmującego obszar oznaczony symbolem "C1"
29.08.2008 15:43 Uchwała Nr XII/77/07 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Żerniki Wrocławskie
29.08.2008 15:40 Uchwała Nr XII/76/07 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna -obszaru mieszkaniowo-usługowego w rejonie ulicy Głównej i Stefana Żeromskiego
29.08.2008 15:38 Uchwała Nr XI/75/07 - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2007
29.08.2008 15:34 Uchwała Nr XI/74/07 - w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
29.08.2008 15:33 Uchwała Nr XI/73/07 - w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców miejscowości Sulęcin, Zębice, Sulimów, Bratowice, Szostakowice i Grodziszów na działalność Wójta Gminy Święta Katarzyna

1 2 3 następna