Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2008 13:28 Uchwała Nr XVI/115/08 - w sprawie programu na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa i porządku publicznego pod nazwą „BEZPIECZNA GMINA 2008 – 2010”
25.08.2008 13:23 Uchwała Nr XV/114/08 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna kredytu długoterminowego na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008
25.08.2008 13:19 Uchwała Nr XV/113/08 - w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Święta Katarzyna pożyczki długoterminowej na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2008
25.08.2008 13:17 Uchwała Nr XV/112/08 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej na 2008 rok
25.08.2008 13:15 Uchwała Nr XV/111/08 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2008 rok
25.08.2008 13:09 Uchwała Nr XV/110/08 - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej i Rozwoju Gminy na 2008 rok
25.08.2008 13:02 Uchwała Nr XV/109/08 - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Święta Katarzyna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
25.08.2008 13:00 Uchwała Nr XV/108/08 - w sprawie zmian w statucie związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny Ślęza – Oława
25.08.2008 12:55 Uchwała nr XV/107/08 - w sprawie określenia na rok 2008 górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
25.08.2008 12:51 Uchwała Nr XV/106/08 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Święta Katarzyna na rok 2008
25.08.2008 12:45 Uchwała Nr XV/105/08 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Święta Katarzyna na rok 2008
25.08.2008 12:37 Uchwała nr XV/104/08 - w sprawie budżetu gminy na rok 2008
25.08.2008 12:33 Uchwała Nr XV/103/08 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Święta Katarzyna Krzysztofa Rudziksa

poprzednia 1 2 3