Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2019 08:54 Dostawa i posadzenie 255 sztuk drzew na terenie Gminy Siechnice
12.11.2019 11:14 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 19 układy pomiarowe
12.11.2019 11:09 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 184 układy pomiarowe
31.10.2019 14:45 Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisznej w miejscowości Iwiny, gmina Siechnice
31.10.2019 13:36 Rozbudowa ul. Wiosennej w Żernikach Wrocławskich, Gmina Siechnice
29.10.2019 13:22 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Stanisława Wyspiańskiego w Radwanicach, gmina Siechnice
29.10.2019 13:05 Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową w miejscowości Święta Katarzyna i Zacharzyce, w podziale na części: Część 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” Część 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”
29.10.2019 09:49 Opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny
29.10.2019 09:38 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, 2020/2021 na terenie Gminy Siechnice
23.10.2019 09:34 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy fragmentu drogi powiatowej nr 1934D w miejscowości Trestno polegającej na budowie chodnika oraz korekcie geometrii drogi na łuku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
21.10.2019 14:43 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Żeromskiego 1 w Świętej Katarzynie, Gmina Siechnice
18.10.2019 12:46 Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
18.10.2019 12:35 Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem dachu na budynku szkoły podstawowej przy ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
17.10.2019 11:17 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzłów multimodalnych w miejscowości Siechnice i Święta Katarzyna, Gmina Siechnice w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 – Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Siechnice, Zadanie 2 - Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie węzła multimodalnego w miejscowości Święta Katarzyna
17.10.2019 10:58 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę przebudowy ul. Świętego Marka w Zębicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
14.10.2019 14:09 Przebudowa ul. Stefana Batorego polegająca na budowie kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejącego rowu oraz utwardzeniem terenu w miejscowości Mokry Dwór, Gmina Siechnice
07.10.2019 15:56 Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy skrzyżowania typu rondo polegającego na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach
27.09.2019 11:32 Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: „Remont ulicy Polnej w miejscowości Groblice, Gmina Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych”
27.09.2019 11:29 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, 2020/2021 na terenie Gminy Siechnice
26.09.2019 12:13 Budowa oświetlenia drogowego ul. Polnej w miejscowości Groblice gm. Siechnice
26.09.2019 12:08 Budowa oświetlenia drogowego ul. Pogodnej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
24.09.2019 08:21 Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz wymiany stolarki drzwiowej w Przedszkolu Publicznym przy ul. Szkolnej 4 w Siechnicach, Gmina Siechnice, w podziale na 2 zadania: Zadanie 1: Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej. Zadanie 2: Wykonanie systemu oddymiania i konstrukcji pod klapę dymową wraz z wymianą stolarki drzwiowej p.poż., oraz pozostałe prace wg projektu budowlano - wykonawczego
20.09.2019 12:01 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę razem z decyzjami, uzgodnieniami, umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami, badaniami, porozumieniami oraz pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania w ramach realizacji zadania pt. „Wielobranżowa dokumentacja projektowa przebudowy ul. Św. Marka w Zębicach” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
19.09.2019 14:06 Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową w miejscowości Święta Katarzyna i Zacharzyce, w podziale na części: Część 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej w Świętej Katarzynie na odcinku od ul. Słonecznej do Wschodniej Obwodnicy Wrocławia” Część 2: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1937D w związku z budową chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do Zacharzyc”
16.09.2019 11:25 Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kotowicach przy ul. Podwalnej 1, Gmina Siechnice
03.09.2019 10:21 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Odwodnienie terenu oraz budynku Gminnego Centrum Kultury w Siechnicach przy ul. Fabrycznej 15 wraz z wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
29.08.2019 14:56 Przebudowa ul. Czeremchowej i ul. Kalinowej w miejscowości Siechnice, na odcinku od obiektu mostowego do ul. Kalinowej wraz ze skrzyżowaniem ww ulic
01.08.2019 11:12 Opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi dojazdowej do przystanku kolejowego Iwiny w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny
29.07.2019 15:17 Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
23.07.2019 15:24 Remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice – wykonanie drenażu francuskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna