Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2017 11:30 PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADWANICACH, GMINA SIECHNICE
11.10.2017 13:50 Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Gminy Siechnice w podziale na dwa zadania:Zadanie I: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej i dostęp do internetu (internet stacjonarny) dla potrzeb Gminy Siechnice;Zadanie II: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz dostęp do internetu mobilnego dla potrzeb Gminy Siechnice.
09.10.2017 14:32 Zakup infrastruktury sprzętowej, portalu, oprogramowania, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice w ramach zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II w podziale na dwa zadania: Zadanie I – Zakup oraz dostawa sprzętu; Zadanie II – Wdrożenie e-usług
09.10.2017 11:28 KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY SIECHNICE STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY SIECHNICE
06.10.2017 13:12 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018, 2018/2019 na terenie Gminy Siechnice
04.10.2017 14:03 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla multimodalnych centrów przesiadkowych miejscowości: Zadanie 1 Siechnice, Zadanie 2 Święta Katarzyna, gmina Siechnice
29.09.2017 13:49 REMONT ULICY STEFANA BATOREGO W MIEJSCOWOŚCI MOKRY DWÓR, GMINA SIECHNICE
29.09.2017 12:36 Remont bieżący świetlicy w Iwinach- przebudowa sanitariatów i tarasu, gmina Siechnice
07.09.2017 10:52 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa skrzyżowania typu rondo polegająca na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
07.09.2017 09:11 PRZEBUDOWA ULICY WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W RADWANICACH, GMINA SIECHNICE
23.08.2017 12:07 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa skrzyżowania typu rondo polegająca na budowie odcinka ścieżki rowerowej oraz chodnika łączącego ul. H. Sienkiewicza oraz ul. Jarzębinową w Siechnicach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
23.08.2017 10:42 Usunięcie awarii posadowienia przyczółku mostu w ciągu ul. Odrzańskiej w Kotowicach, Gmina Siechnice
21.08.2017 12:36 Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
17.08.2017 14:38 Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Siechnice do placówek oświatowych we Wrocławiu w roku szkolnym 2017/2018
14.08.2017 13:12 Zakup infrastruktury sprzętowej, portalu, oprogramowania, aplikacji na urządzenia mobilne, formularzy elektronicznych wraz z wdrożeniem e-usług dla Gminy Siechnice w ramach zadania „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” – Etap II
14.08.2017 13:08 Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum im. Księżnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach, gmina Siechnice
07.08.2017 14:25 DOSTAWA SYGNAŁU INTERNETOWEGO W GMINIE SIECHNICE ZGODNIE ZE WSKAZANYMI LOKALIZACJAMI Z ZAPEWNIENIEM SERWISU
03.08.2017 16:01 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej dla zadania pt. Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach w Gminie Siechnice
01.08.2017 09:01 Dostawa urządzeń na place zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie gminy Siechnice
01.08.2017 08:22 Przewóz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wraz z zapewnieniem opieki, do placówek oświatowych na terenie gminy Siechnice
27.07.2017 12:41 DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SIECHNICE DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WE WROCŁAWIU I W OŁAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
25.07.2017 08:44 Modernizacja placu zabaw w Żernikach Wrocławskich, gmina Siechnice
14.07.2017 08:37 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej dla zadania pt. Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla ulic: Akacjowej w Biestrzykowie, Edwarda Gierka w Smardzowie i Podwalnej w Kotowicach w Gminie Siechnice
14.07.2017 08:35 Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelna w Siechnicach, „Przystanek Wiedeński”
04.07.2017 10:27 Remont i oczyszczanie z namułu dwóch zbiorników wodnych w Świętej Katarzynie i Smardzowie, Gmina Siechnice
04.07.2017 08:46 Przebudowa ulicy Władysława Broniewskiego w Radwanicach, Gmina Siechnice
26.06.2017 09:47 Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice
20.06.2017 14:42 Wykonanie remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Siechnice w podziale na trzy zadania: Zadanie 1: ul. Nowa w Świętej Katarzynie, Zadanie 2: ul. K. Świerczewskiego w Bogusławicach, Zadanie 3: 1-go Maja w Bogusławicach
31.05.2017 11:17 Wykonywanie bieżących prac konserwacyjno - remontowych w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice – roboty w branży ogólnobudowlanej, instalacyjno–sanitarnej i gazowej.
30.05.2017 15:19 „Budowa oświetlenia drogowego ul. Podwalnej i Ogrodowej w miejscowości Kotowice, Gmina Siechnice” „

1 2 3 4 5 6 następna