Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2019 14:56 Odnowa wsi na terenie gminy Siechnice – etap 2 A przebudowy parku przy ul. Kolejowej w miejscowości Święta Katarzyna na działkach 785/1, 785/3, 1128, Gmina Siechnice
06.05.2019 11:09 Remont ul. Warsztatowej w Biestrzykowie, Gmina Siechnice – wykonanie drenażu francuskiego
25.04.2019 15:07 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Melioracyjnej w Radwanicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
19.04.2019 10:49 Wykonywanie bieżących prac remontowych blacharsko-dekarskich oraz inwestycyjnych w niedużym zakresie w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice
19.04.2019 10:25 Wykonywanie prac remontowych ogólnobudowlanych oraz inwestycyjnych w niedużym zakresie w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice
11.04.2019 14:54 Dostawa i montaż wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich przy ul. Kolejowej 7A, gmina Siechnice, z podziałem na zadania: Zadanie 1: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego obejmującego: meble, tablice szkolne oraz inne akcesoria dla pomieszczeń: dydaktycznych, administracyjnych, socjalnych, technicznych, auli, stołówki oraz sanitariatów. Zadanie 2: Dostawa, montaż i podłączenie sprzętu komputerowego i multimedialnego. Zadanie 3: Wyposażenie auli w kompletną, uniwersalną, szkolną scenę teatralną. Zadanie 4: Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego kuchni obejmującego wyposażenie bufetu, zmywalni naczyń stołowych, rozdzielni, magazynu zasobów, magazynu mleka, aneksu porządkowego
10.04.2019 12:31 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu i przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice, w podziale na: Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystanku autobusowego z zatoką przy Szkole Podstawowej w Świętej Katarzynie wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego
10.04.2019 12:29 Wykonywanie bieżących prac konserwacyjno - remontowych w nieruchomościach będących własnością Gminy Siechnice – roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne
10.04.2019 11:46 Naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
05.04.2019 11:05 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Osiedlowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
02.04.2019 13:30 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 172 układów pomiarowych
02.04.2019 13:21 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
29.03.2019 14:26 Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
29.03.2019 14:24 Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice - Negocjacje bez ogłoszenia
21.03.2019 13:23 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Siechnice
08.03.2019 14:11 Ubezpieczenie majątku, NNW, odpowiedzialności cywilnej Gminy Siechnice i jej jednostek organizacyjnych na lata polisowe 2019-2022
08.03.2019 13:49 Sprzątanie jezdni i chodników na terenie gminy Siechnice
20.02.2019 10:35 Pełnienie funkcji agenta emisji obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Siechnice
20.02.2019 10:22 Sprawowanie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie budowy obiektów szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: „Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, w podziale na Etapy” oraz w okresie gwarancyjnym, w systemie „pod klucz”, Gmina Siechnice
14.02.2019 08:09 Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
08.02.2019 14:38 Naprawy cząstkowe nawierzchni ulepszonych dróg i ulic gminnych, gmina Siechnice
08.02.2019 14:35 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych, na terenie Gminy Siechnice
07.02.2019 12:43 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej w ramach zadania pn. : „Wykonanie remontu ulicy Wierzbowej w Sulęcinie – I etap
06.02.2019 15:25 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice
10.01.2019 15:03 Pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pt.: „Budowa obiektu oświatowo – kulturalnego położonego we wsi Kotowice przy ulicy Podwalnej 1 (Działka nr 98/2, Obręb Kotowice) – zaprojektuj i wybuduj, Gmina Siechnice
09.01.2019 09:04 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 172 układy pomiarowe
09.01.2019 08:50 Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do oświetlenia drogowego, zasilania obiektów komunalnych Gminy Siechnice i jednostek organizacyjnych – 17 układów pomiarowych
08.01.2019 14:23 Wykonanie robót budowlanych polegających na kontynuacji budowy szkoły podstawowej jako demonstracyjnego budynku pasywnego i ogólnodostępnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach, Gmina Siechnice
28.12.2018 14:36 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej w Świętej Katarzynie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID i sprawowaniem nadzoru autorskiego, Gmina Siechnice
10.12.2018 15:11 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny

1 2 3 4 5 6 następna