Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.03.2020 16:45 Zarządzenie Nr 43/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
20.03.2020 13:48 Zarządzenie Nr 42/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odstąpienia od otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 roku w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
05.03.2020 14:52 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz działań kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych
10.02.2020 15:55 Zarządzenie Nr 18/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 6.02.2020 r. w sprawie unieważnienie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym
10.02.2020 15:49 Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Siechnic z dnia 10.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
07.02.2020 13:32 Informacja na temat konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego