Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2019 13:45 zapytanie - J.Kłosiński - BRM.0003.43.2019 z 6.06.19 dot. ul.Poprzecznej w Radwanicach
06.06.2019 13:43 interpelacja - J.Kłosiński - BRM.0003.42.2019 z 6.06.19 dot. realizacji programu rewitalizacji
24.05.2019 13:53 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.39.2019 z 24.05.19 dot. centrów przesiadkowych
23.05.2019 13:51 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.38.2019 z 23.05.19 dot. strategii rozwoju gminy
23.05.2019 13:50 zapytanie - klubu Gmina Fair Play - BRM.0003.34.2019 z 23.05.19 dot. uzupełnienia uchwały budżetowej i informacji o ośrodku zdrowia
23.05.2019 13:49 zapytanie - Ł.Kropski BRM.0003.33.2019 z 23.05.19 dot. wykonawcy budowy szkoły podstawowej
07.05.2019 14:36 zapytanie - Ł.Kropski - BRM.0003.12.2019 z 7.05.2019 - rejestr umów cywilnych
07.05.2019 14:35 zapytanie - K.Nowak-Pokorny - BRM.0003.8.2019 z 7.05.2019 - przebudowa ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie etap II
07.05.2019 14:29 zapytanie - J. Kłosiński - BRM.0003.9.2019 z 7.05.2019 - rozbudowa szkoły w Radwanicach
07.05.2019 14:00 zapytanie - klubu Gmina Fair Play - BRM.003.26.2019 z 7.05.19 dot. ośrodka zdrowia w Siechnicach
07.05.2019 13:56 zapytanie - klubu Gmina Fair Play - BRM.003.25.2019 z 7.05.19 dot. budowy szkoły w Siechnicach
07.05.2019 13:55 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.27.2019 z 7.05.19 dot. niskiego ciśnienia wody w Groblicach
07.05.2019 12:40 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.28.2019 z 7.05.19 dot. aktualizacji Strategii rozwoju gminy
07.05.2019 12:38 interpelacja - A. Schindler - BRM.003.29.2019 z 7.05.2019 - dzierżawa miejsc postojowych dla Dolnośląskich Linii Autobusowych
07.05.2019 12:35 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.18.2019 z 7.05.19 dot. dokumentacji projektowej centrów Park&Ride w Kotowicach i Zębicach
07.05.2019 12:31 zapytanie - A. Schindler - BRM.0003.17.2019 z 7.05.19 dot. Strugi Miłoszowskiej
06.03.2019 14:24 interpelacja - A.Schindler BRM.0003.6.2019 z 6.03.2019 - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
21.02.2019 12:23 interpelacja - Jakub Kłosiński - BRM.0003.5.2019 z 21.02.19 - ośrodek zdrowia
29.01.2019 14:32 zapytanie - K.Nowak-Pokorny BRM.0003.3.2019 i BRM.0003.4.2019 z 29.01.2019 - Sala gimnastyczna w SP w Św. Katarzynie i multiomodalne centra przesiadkowe