Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2017 07:51 Uchwała Nr XXXIX/305/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania pod nazwą Budowa odcinka chodnika na ul. Powstańców Śl. w Świętej Katarzynie
03.07.2017 07:44 Uchwała Nr XXXIX/304/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniajca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Święta Katarzyna - rejon ulicy Łąkowej, gmina Siechnice
03.07.2017 07:40 Uchwała Nr XXXIX/303/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce - teren "C", gmina Siechnice
03.07.2017 07:36 Uchwała Nr XXXIX/302/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały NR XLI/262/13 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w południowej części obrębu Ozorzyce, gmina Siechnice
03.07.2017 07:34 Uchwała Nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w gminie Siechnice
03.07.2017 07:28 Uchwała Nr XXXIX/300/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Nadodrzańskiej w Trestnie
28.06.2017 10:49 Uchwała Nr XXXIX/299/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
28.06.2017 10:48 Uchwała Nr XXXIX/298/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
08.06.2017 15:24 Uchwała XXXIX/297/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Siechnic za 2016 rok
08.06.2017 12:54 Uchwała XXXIX/296/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siechnice sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siechnice za 2016 rok
08.06.2017 12:43 Uchwała Nr XXXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przyjęcia Karty Samorządności oraz poparcia apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce
08.06.2017 12:42 Uchwała Nr XXXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmainy nazwy ulicy w Smardzowie, gmina Siechnice
08.06.2017 12:40 Uchwała Nr XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Siechnicach, gmina Siechnice
08.06.2017 12:39 Uchwała Nr XXXVIII/292/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ks. Stanisława Danickiego w Siechnicach, gmina Siechnice
08.06.2017 12:38 Uchwała Nr XXXVIII/291/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Miodowej w Iwinach, gmina Siechnice
08.06.2017 12:35 Uchwała Nr XXXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie: Treren "B" dla obszaru położonego w rejonie ulicy Parkowej i Wrocławskiej
08.06.2017 12:33 Uchwała Nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie poparcia dla uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 roku
08.06.2017 12:27 Uchwała Nr XXXVIII/288/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu rezerwacji i wynajmu obiektów sportowych z terenu Gminy Siechnice
08.06.2017 12:26 Uchwała Nr XXXVIII/287/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie nadanie imienia Przedszkolu w Świętej Katarzynie
08.06.2017 12:24 Uchwała Nr XXXVIII/286/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
08.06.2017 12:22 Uchwała Nr XXXVIII/285/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 18.05.2017 r. w sprawie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siechnice
27.04.2017 14:30 Uchwała Nr XXXVII/284/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bogusławicach w gminie Siechnice
27.04.2017 14:28 Uchwała Nr XXXVII/283/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
27.04.2017 14:26 Uchwała Nr XXXVII/282/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
27.04.2017 14:24 Uchwała Nr XXXVII/281/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Siechnice oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
27.04.2017 14:16 Uchwała Nr XXXVII/280/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część obrębu Siechnice - Zachód III, gmina Siechnice
27.04.2017 14:14 Uchwała Nr XXXVII/279/2017 rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin - Szostakowice w rejonie ulicy Różanej, gmina Siechnice.
27.04.2017 14:10 Uchwała nr XXXVII/278/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie zmiany załącznika graficznego do Uchwały Nr XVII/147/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 23.02.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice dla terenu aktywności obejmującej zachodnią część obrębu Siechnice.
27.04.2017 10:10 Uchwała Nr XXXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie sprzeciwu zapowiadanym zmianom prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości w wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
27.04.2017 10:00 Uchwała Nr XXXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie przystąpienie Gminy Siechnice do Związku Miast Polskich

poprzednia 1 2 3 4 następna