Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2017 14:37 Uchwała Nr XLII/335/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 październik 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siechnice
04.12.2017 13:42 Uchwała Nr XLIII/334/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 października 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
19.10.2017 09:27 Uchwała Nr XLI/333/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. w sprawie zaliczenia dróg - ulic zlokalizowanych w miejscowościach na terenie Gminy Siechnice do kategorii dróg gminnych
19.10.2017 09:24 Uchwała Nr XLI/332/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. w sprawie inwestycji na terenie należącym do Polskich Kolei Państwowych związanej z budową chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
19.10.2017 09:22 Uchwała Nr XLI/331/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolejowej Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
19.10.2017 09:21 Uchwała Nr XLI/330/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smardzowie
19.10.2017 09:17 Uchwała Nr XLI/329/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/301/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację nieskiej emicji w gminie Siechnice
19.10.2017 09:15 Uchwała Nr XLI/328/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
19.10.2017 09:13 UCHWAŁA NR XLI/327/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 21.09.2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
30.08.2017 09:08 Uchwała Nr XL/326/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy
30.08.2017 09:07 Uchwała Nr XL/325/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno
30.08.2017 09:06 Uchwała Nr XL/324/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk
30.08.2017 09:01 Uchwała Nr XL/323/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez (...) na nienależyte wykonywanie obowiązków przez Burmistrza Siechnic w zakresie niepoświadczenia oświadczeń składanych przez obywateli albo podpisywania ich z adnotacją "poświadczam podpis"
30.08.2017 08:51 Uchwała Nr XL/322/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez (...) na naruszenie praworządności, interesów skarżącego oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy przez Burmistrza Siechnic w zakresie uniemożliwiania korzystania z działek w Zacharzycach zgodnie z ich przeznaczeniem
30.08.2017 08:38 Uchwała Nr XL/321/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania ulicy w Świętej Katarzynie
30.08.2017 08:33 Uchwała Nr XL/320/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXIII/191/04 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego południową część obrębu Siechnic oraz północną część obszaru Zębice oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
29.08.2017 14:53 Uchwała nr XL/319/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi na uchwałę Nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru położonego w centrum oraz udzielenia odpowiedzi na skargę
29.08.2017 14:51 Uchwała nr XL/318/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Zacisze i ulicy Kasztanowej w Groblicach, gmina Siechnice
29.08.2017 14:49 Uchwała nr XL/317/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na opracowanie koncepcji wielowariantowej i PFU chodnika w Ozorzycach
29.08.2017 14:47 Uchwała nr XL/316/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na wykonanie utwardzenia poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1939D-odcinek Biestrzyków-Radomierzyce
29.08.2017 14:42 Uchwała nr XL/315/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
29.08.2017 14:39 Uchwała nr XL/314/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocławskiemu na budowę chodnika od ul. Strzelińskiej do stacji kolei Smardzów Wrocławski w Żernikach Wrocławskich
29.08.2017 14:36 Uchwała nr XL/313/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwała nr XXVII/193/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
29.08.2017 14:34 Uchwała nr XL/312/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siechnice
29.08.2017 14:32 Uchwała nr XL/311/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Siechnice
29.08.2017 14:29 Uchwała nr XL/310/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum przekształconym w ośmioletnią szkołę podstawową w Gminie Siechnice
03.07.2017 08:03 Uchwała Nr XXXIX/309/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego we wsi Iwiny - oznaczonego symbolem "A", gmina Siechnice
03.07.2017 08:00 Uchwała Nr XXXIX/308/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Powiatowi Wrocłwskiemu
03.07.2017 07:58 Uchwała Nr XXXIX/307/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku zminiająca uchwałę w sprawie określania regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
03.07.2017 07:55 Uchwała Nr XXXIX/306/17 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siechnice w 2017 roku

poprzednia 1 2 3 4 następna