Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2019 15:54 Petycja mieszkańców Sulimowa z dnia 27 sierpnia 2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 29 sierpnia 2019 r.)
04.09.2019 15:53 Petycja Sołectwa Zębice z dnia 27 sierpnia 2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 28 sierpnia 2019 r.)
04.09.2019 15:52 Petycja Spółdzielni Mieszkaniowej w Siechnicach z dnia 23 sierpnia 2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 26 sierpnia 2019 r.)
13.08.2019 11:30 Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (wpływ do Urzędu w dniu 9 sierpnia 2019 r.) dotycząca wdrożenia w Urzędzie płatności bezgotówkowych
29.05.2019 13:23 Petycja rolników Gminy Siechnice z dnia 13 maja 2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 23 maja 2019 r.) w sprawie sprawdzenia jakie urządzenie przeciwgradowe jest używane przez Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej „Siechnice” Sp. z o.o.
09.04.2019 12:35 Petycja mieszkańców z ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie z dnia 1 kwietnia 2019 r. (wpływ do Urzędu w dniu 4 kwietnia 2019 r.) dotyczącej podjęcia jak najszybszych działań w kierunku przebudowy II etapu ul. Powstańców Śląskich w Świętej Katarzynie
08.04.2019 08:45 INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W LATACH 2016-2018 PRZEZ BURMISTRZA SIECHNIC
10.04.2018 09:47 Petycja w sprawie zmiany i ustalenia innego sposobu wywozu odpadów gabarytowych
23.11.2017 09:43 Petycja w sprawie dostępu do placówek oświatowych przez mieszkańców Gminy wraz z załączonym wydrukiem wyroku WSA w Poznaniu
27.10.2016 20:39 Petycja o udostępnienie boiska piłkarskiego i hali sportowej przy ul. Świerczewskiego w Siechnicach dla dzieci z gminy Siechnice celem odbywania treningów piłkarskich z trenerami Akademi Olympik Wrocław