Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.08.2016 12:18 Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych w dniu 5 sierpnia 2016 r. złożyło ofertę o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: "Aktywność fizyczna niepełnosprawnych w każdym wieku"
01.08.2016 08:59 Uczniowski Klub Sportowy RELAKS w dniu 25.07.2016 r. złożył ofertę o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki".
29.07.2016 08:44 Zarządzenie nr 75/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 27.07.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej załącznik do uchwały w sprawie regulaminu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego
10.05.2016 19:04 Zarządzenie 54-2016 z dnia 10 maja w sprawie wyników otwartego konkursu
07.04.2016 17:50 Burmistrz Siechnic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
25.03.2016 09:30 Oferta realizacji zadania publicznego pn.: BIEGAJ W SIECHNICACH
23.03.2016 15:52 Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji programu współpracy Gminy Siechnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.03.2016 15:50 Burmistrz Siechnic ogłasza wyniki konkursu ogłoszonego zarządzeniem nr 21/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 02.02.2016 roku w sprawie wykonania zadania publicznego pod nazwą: „Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Siechnice – 2016 r. – II tura”. Ogłoszenie stanowi załącznik do zarządzenia 37/2016 z dnia 21.03.2016 r.
21.03.2016 10:50 Burmistrz Siechnic powołał członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
03.03.2016 13:41 Tytuł: „To kręci! Zębickie dzianie się w kulturze” oferta złożona w trybie pozakonkursowym
29.02.2016 15:27 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
04.02.2016 15:01 Otwarty konkurs: finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Siechnice- 2016 r. – II edycja
01.02.2016 14:29 Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
29.01.2016 14:07 Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
12.01.2016 14:48 Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Siechnic z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
11.01.2016 14:34 OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu na Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Siechnice – 2016 r.
05.01.2016 14:26 Burmistrz Siechnic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego RODZAJ ZADANIA: działania na rzecz osób niepełnosprawnych
22.12.2015 14:13 Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków w komisji konkursowej: W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na rok 2016 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zdań publicznych w 2016 r. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.
22.12.2015 13:58 Burmistrz Siechnic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
22.12.2015 13:43 Burmistrz Siechnic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
07.12.2015 15:23 OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 7 grudnia 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Siechnice
30.10.2015 11:56 KOMUNIKAT - Konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
30.09.2015 09:30 Oferta - wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: "Sprawność bez wykluczeń"
10.09.2015 21:04 Oferta w trybie pozakonkursowym - "Wycieczka Integracyjno-Rehabilitacyjna"
09.09.2015 12:42 Środki w ramach programu FIO dla NGO na lata 2014-2020 łącznie 60 mln! Otwarty konkurs ofert ze środków FIO Urzędu Marszałkowskiego na 2016 r.
21.08.2015 23:29 Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
20.08.2015 10:37 Kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych
11.08.2015 08:51 Nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki"
29.07.2015 16:37 Zarządzenia nr 78/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
28.07.2015 15:09 Podsumowanie szkolenia poświeconego aspektom tworzenia i funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Siechnicach, które odbyło się 11 lipca 2015 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna