Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2016 14:34 OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu na Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Siechnice – 2016 r.
05.01.2016 14:26 Burmistrz Siechnic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego RODZAJ ZADANIA: działania na rzecz osób niepełnosprawnych
22.12.2015 14:13 Burmistrz Siechnic ogłasza nabór na członków w komisji konkursowej: W celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na rok 2016 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zdań publicznych w 2016 r. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.
22.12.2015 13:58 Burmistrz Siechnic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
22.12.2015 13:43 Burmistrz Siechnic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
07.12.2015 15:23 OGŁOSZENIE BURMISTRZA SIECHNIC z dnia 7 grudnia 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Siechnice
30.10.2015 11:56 KOMUNIKAT - Konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
30.09.2015 09:30 Oferta - wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: "Sprawność bez wykluczeń"
10.09.2015 21:04 Oferta w trybie pozakonkursowym - "Wycieczka Integracyjno-Rehabilitacyjna"
09.09.2015 12:42 Środki w ramach programu FIO dla NGO na lata 2014-2020 łącznie 60 mln! Otwarty konkurs ofert ze środków FIO Urzędu Marszałkowskiego na 2016 r.
21.08.2015 23:29 Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
20.08.2015 10:37 Kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych
11.08.2015 08:51 Nabór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dofinansowania programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki"
29.07.2015 16:37 Zarządzenia nr 78/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
28.07.2015 15:09 Podsumowanie szkolenia poświeconego aspektom tworzenia i funkcjonowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Siechnicach, które odbyło się 11 lipca 2015 r.
16.06.2015 14:55 Oferta w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania publicznego złożona przez parafię w Żernikach Wrocławskich, tytuł zadania „Nikt nie musi żyć w samotności”
28.05.2015 13:49 Zarządzenie nr 56/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Siechnice w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
12.02.2015 11:19 Nabór na członków Komisji Konkursowej
12.02.2015 11:17 Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

poprzednia 1 2 3